Wat is de omkeringsregel?

In Nederland geldt het algemene beginsel: wie eist, bewijst. Degene die schade lijdt, moet de schade ook bewijzen. Dit volgt uit artikel 150 van het wetboek Burgerlijke Rechtsvordering.

In sommige gevallen is de zogenoemde omkeringsregel van toepassing, dat is een enigszins technisch begrip. Als een norm geschonden is die strekt tot het beperken van een specifiek gevaar en dit gevaar heeft zich verwezenlijkt, dan wordt het causaal verband tussen het ongeval en de schade aangenomen.

De bewijslast wordt bij de omkeringsregel dus omgekeerd. De aangesproken partij zal tegenbewijs moeten leveren om zo aan te tonen dat het causaal verband ontbreekt. Slaagt de wederpartij hier niet in, dan staat het causaal verband tussen het ongeval en de schade vast. De aansprakelijke partij moet dus de schade vergoeden, tenzij aangetoond kan worden dat de schade geen gevolg is van het ongeval.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met