Wat is schade?

Schade is het nadelige gevolg van een gebeurtenis, bijvoorbeeld een verkeersongeval. De omvang van de schade wordt bepaald door een vergelijking van situatie waarin het slachtoffer na het ongeval verkeert en de hypothetische situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden.

Er kan zowel materiële schade als immateriële schade ontstaan.

De experts van Letselschade.com helpen u graag bij het in kaart brengen van uw schade.