Wat is een gerichte medische machtiging?

Een gerichte medische machtiging heeft hetzelfde doel als een medische volmacht. Namelijk het opvragen van medische informatie, bijvoorbeeld om de medische causaliteit te kunnen vaststellen of om de vervolgstappen in uw dossier te bepalen. Voor het opvragen en uitwisselen van die informatie is uw toestemming noodzakelijk en die verleent u met de medische machtiging.

Een gerichte medische machtiging staat op naam van een specifieke behandelend arts of therapeut en kan alleen gebruikt worden om bij die behandelaar informatie op te vragen.