Wat is NIVRE?

Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts -NIVRE- beheert de Registers van Schade-experts, (Risico-)Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.