Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Verlies van arbeidsvermogen wordt ook wel verlies van verdienvermogen genoemd. Het is de schade die ontstaat omdat u (tijdelijk) niet in staat bent uw werk op dezelfde manier uit te oefenen en inkomsten te genereren als voorheen. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het vaststellen van deze schadepost.

Verlies van arbeidsvermogen kan zich op verschillende manieren manifesteren:

  1. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: Het slachtoffer kan nog steeds in staat zijn om te werken, maar niet op volle capaciteit. Ze kunnen bijvoorbeeld minder uren werken of minder veeleisende taken uitvoeren, wat resulteert in een lager inkomen dan voorheen.
  2. Volledig arbeidsongeschikt: In sommige gevallen kan het letsel of de aandoening zo ernstig zijn dat het slachtoffer helemaal niet meer in staat is om te werken. Dit kan leiden tot volledig verlies van inkomen.
  3. Carrièreverandering: Het letsel kan iemand dwingen om van carrière te veranderen, omdat ze niet langer in staat zijn om hetzelfde werk te doen. Dit kan resulteren in een lager inkomen dan wat ze in hun vorige beroep zouden hebben verdiend.

Bij het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen in een letselschadezaak worden verschillende factoren in overweging genomen, waaronder het huidige inkomen van het slachtoffer, het verwachte inkomen als het letsel niet had plaatsgevonden, de mogelijkheid om ander werk te vinden en de duur van het verwachte inkomensverlies in de toekomst.

Voor het berekenen van deze schade wordt uitgegaan van wat u netto minder aan inkomen hebt. Dit kunnen zeer complexe berekeningen zijn. Wanneer u ondernemer bent is voor de berekening vaak een bedrijfseconomische analyse noodzakelijk. 

Omdat uw schade netto wordt uitgekeerd, spreken we niet van inkomensschade of verlies van inkomsten. Dat is om te voorkomen dat er over de schadevergoeding belasting wordt geheven.

Rekenkundigen en letselschade-experts spelen een cruciale rol bij het kwantificeren van het verlies van arbeidsvermogen. Ze gebruiken wiskundige en economische modellen om te bepalen hoeveel inkomsten het slachtoffer naar verwachting zal mislopen als gevolg van het letsel. Deze berekening dient als basis voor het bepalen van een eerlijke vergoeding voor het verlies van arbeidsvermogen in letselschadeclaims.

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met