Wat zegt artikel 185 WvW?

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt de risicoaansprakelijkheid van de eigenaar van een motorvoertuig. Omdat motorvoertuigen worden gezien als gevaarlijk object, biedt dit artikel bescherming aan slachtoffers van schade toegebracht door motorvoertuigen. Het slachtoffer dat op de fiets wordt aangereden door een auto wordt dus beschermd. Dit betekent in de praktijk dat het niet-gemotoriseerde slachtoffer minimaal 50% van zijn schade vergoed krijgt, tenzij de automobilist kan aantonen dat sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als de automobilist absoluut foutloos heeft gereden of geen rekening hoefde te houden met de fout van de andere verkeersdeelnemer. Dit beroep slaagt zelden.

Ook als sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer, zal alsnog minimaal 50% van de schade worden vergoed. Bij kinderen onder de 14 jaar dient zelfs de volledige schade te worden vergoed.

De Wegenverkeerswet is alleen van toepassing op de openbare weg. Ook uitwijkmanoeuvres vallen onder deze wet.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: