Wat is een carrousel intake?

Een carrousel intake is een multidisciplinair intakegesprek. Deze intake is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het bereiken van een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Betrokkene wordt tijdens één afspraak gezien en/of onderzocht door drie letselschadeprofessionals: de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de herstelcoach. Zij hebben ieder afzonderlijk met betrokkene gesproken en hebben daarna onderling overleg gevoerd over de vraag welke professional de meeste meerwaarde zal hebben in het vervolgtraject.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met