Wat is de NLE?

Waar staat de NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts) voor?

Slachtoffers met letselschade hebben behoefte aan kwalitatief goede hulp van een professionele en integere belangenbehartiger. De wensen en behoeften van het slachtoffer dienen daarbij centraal te staan. De gespecialiseerde expertisebureaus, die zich hebben verenigd in de NLE, bieden letselschade-slachtoffers de beste hulp. De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Expertskomt op voor de collectieve belangen van de aangesloten kantoren en hun cliënten. De sterke punten van leden, op terreinen als kwaliteit en integriteit, worden actief uitgedragen in de branche en in de media. Door te participeren in overkoepelende gremia en door oplossingen aan te dragen voor gesignaleerde knelpunten, draagt de NLE bij aan verbetering van de positie van het slachtoffer en een optimaal bedrijfsvoeringsklimaat voor de aangesloten kantoren.