Wat is de NLE?

Waar staat de NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts) voor?

Slachtoffers met letselschade hebben behoefte aan kwalitatief goede hulp van een professionele en integere belangenbehartiger. De wensen en behoeften van het slachtoffer dienen daarbij centraal te staan. De gespecialiseerde expertisebureaus, die zich hebben verenigd in de NLE, bieden letselschade-slachtoffers de beste hulp. De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts komt op voor de collectieve belangen van de aangesloten kantoren en hun cliënten. De sterke punten van leden, op terreinen als kwaliteit en integriteit, worden actief uitgedragen in de branche en in de media. Door te participeren in overkoepelende gremia en door oplossingen aan te dragen voor gesignaleerde knelpunten, draagt de NLE bij aan verbetering van de positie van het slachtoffer en een optimaal bedrijfsvoeringsklimaat voor de aangesloten kantoren.

Wensen en behoeften van slachtoffers
Er is veel onderzoek gedaan naar een goede manier om letselschades te regelen. Uit deze onderzoeken blijkt wat letselschade-slachtoffers verstaan onder kwaliteit van belangenbehartiging.

Kwaliteit is…

  • Persoonlijke aandacht
  • Voortvarend proces
  • Respectvolle bejegening
  • Deskundigheid en professionaliteit

Deze kwaliteitsaspecten zijn specifieke kenmerken van de dienstverlening van NLE-kantoren. Zij stemmen hun werkwijze af op de wensen en behoeften van hun cliënten.

Bovendien zijn de NLE-kantoren getoetst op de hoogste kwaliteitseisen in de sector, zoals het Register Letselschade en de Gedragscode Behandeling Letselschade. Hierdoor is de benadeelde verzekerd van kwalitatief goede belangenbehartiging. NLE-leden verhalen hun kosten op de aansprakelijke partij, hun cliënten betalen niets.

NLE-kantoren bieden daarom de zekerheid en kwaliteit die letselschade-slachtoffers zo nodig hebben.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met