Wat is verlies van verdienvermogen?

Verlies van verdienvermogen wordt ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd. Het verwijst naar de financiële schade die iemand lijdt als gevolg van verminderde mogelijkheden om inkomen te genereren. Dit kan voorkomen als gevolg van diverse factoren, zoals persoonlijk letsel, ziekte, handicap of andere omstandigheden die iemands vermogen om te werken en inkomsten te verdienen beïnvloeden. Verlies van verdienvermogen heeft betrekking op het verschil tussen het inkomen dat iemand had kunnen verdienen als het letsel of de gebeurtenis niet had plaatsgevonden en het daadwerkelijke inkomen dat ze kunnen verdienen na het letsel.

Enkele belangrijke aspecten van verlies van verdienvermogen zijn:

  1. Verlies van inkomsten: Als iemand door een letsel of andere omstandigheden niet langer in staat is om op hetzelfde niveau te werken als voorheen, kan dit leiden tot een direct verlies aan inkomsten. Dit kan zich uiten in lager salaris, minder uren werken of een andere functie met een lager loon.
  2. Toekomstig inkomensverlies: Als het letsel de mogelijkheid om in de toekomst te werken en inkomsten te genereren beïnvloedt, kan er sprake zijn van toekomstig inkomensverlies. Dit omvat het verschil tussen het verwachte toekomstige inkomen zonder letsel en het verminderde inkomen als gevolg van het letsel.
  3. Carrièremogelijkheden: Een letsel kan iemands carrièremogelijkheden beperken. Dit kan resulteren in minder kansen op promotie, groei en hogere inkomens in vergelijking met wat iemand had kunnen bereiken zonder het letsel.
  4. Zelfstandig ondernemerschap: Voor zelfstandige ondernemers kan een letsel of ziekte leiden tot het verlies van klanten, kansen en inkomsten, waardoor het verdienvermogen wordt aangetast.
  5. Marktwaarde: Als iemands vaardigheden of capaciteiten als gevolg van het letsel verminderen, kan dit de marktwaarde van hun arbeid verminderen, wat kan resulteren in een lager inkomen.

Het vaststellen van verlies van verdienvermogen in letselschadezaken omvat vaak complexe wiskundige en economische analyses. Rekenkundigen en letselschade-experts werken samen om het verschil tussen het potentiële inkomen zonder letsel en het daadwerkelijke of verwachte inkomen na het letsel te berekenen. Deze berekeningen dienen als basis voor het bepalen van een eerlijke en rechtvaardige vergoeding voor het slachtoffer om de financiële gevolgen van het verlies van verdienvermogen te compenseren.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met