Wat is een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die een (mee)verzekerde per ongeluk aan een ander heeft toegebracht. Hierbij gaat het om zowel materiële schade als om lichamelijk letsel.

Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, kunt u de andere partij aansprakelijk stellen voor de door u geleden en te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Vaak komen we dan uit bij de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.

De meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen zijn:
• de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
• de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
• de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (WAM)

Voor uitgebreide informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren kunt u hier verder lezen.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met