Wat houdt een schadeberekening in?

Voor een letselschadezaak is een schadeberekening noodzakelijk. Met een schadeberekening wordt de schade die een slachtoffer geleden heeft en in de toekomst nog zal lijden in kaart gebracht.

In zo’n berekening wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie voor en na het ongeval. Het verschil tussen deze twee situaties is de schade.

Deze berekeningen kunnen erg complex zijn, omdat met veel factoren rekening gehouden moet worden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan rekenrente, pensioenschade en toekomstige zorgkosten.

Letselschade.com heeft gespecialiseerde rekenkundige experts in dienst die ook de meest complexe schades kunnen berekenen.