Wat houdt een schadeberekening in?

Voor een letselschadezaak is een schadeberekening noodzakelijk. Met een schadeberekening wordt de schade die een slachtoffer geleden heeft en in de toekomst nog zal lijden in kaart gebracht.

In zo’n berekening wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie voor en na het ongeval. Het verschil tussen deze twee situaties is de schade.

De belangrijkste stappen en factoren van een schadeberekening in een letselschadezaak:

  1. Inkomensverlies: Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen van het slachtoffer als gevolg van het letsel. Dit omvat het verschil tussen het inkomen dat het slachtoffer zou hebben verdiend zonder letsel en het daadwerkelijke inkomen na het letsel.
  2. Toekomstige inkomensverwachtingen: Als het letsel invloed heeft op de toekomstige verdienmogelijkheden van het slachtoffer, zal de schadeberekening de potentiële inkomensverliezen in de toekomst meenemen.
  3. Pensioenschade: Het berekenen van de vermindering van de pensioenrechten van het slachtoffer als gevolg van het letsel.
  4. Medische kosten: Het vaststellen van de medische kosten die het slachtoffer heeft gemaakt of nog zal maken als gevolg van het letsel, inclusief kosten voor behandelingen, medicijnen, revalidatie en andere medische uitgaven.
  5. Andere uitgaven: Het overwegen van andere uitgaven die het slachtoffer mogelijk moet doen als gevolg van het letsel, zoals aanpassingen aan het huis, vervoerskosten en hulpmiddelen.
  6. Smartengeld: Het bepalen van de vergoeding voor niet-economische schade, zoals pijn, leed, emotioneel trauma en verlies aan levensvreugde.
  7. Rente en indexering: Het meenemen van rente en inflatie om de waarde van toekomstige bedragen te corrigeren. Dit wordt meestal ‘rekenrente’ genoemd.
  8. Juridische kosten: Soms kunnen ook de juridische kosten die het slachtoffer heeft gemaakt om hun zaak te behandelen, worden opgenomen in de schadeberekening.

Deze berekeningen kunnen erg complex zijn, omdat met veel factoren rekening gehouden moet worden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan rekenrente, pensioenschade en toekomstige zorgkosten. Het doel is om een nauwkeurige en rechtvaardige vergoeding te bepalen die de economische gevolgen van het letsel voor het slachtoffer weerspiegelt. Deze schadeberekening vormt de basis voor onderhandelingen met de aansprakelijke partij of kan als bewijs worden gebruikt in juridische procedures om een eerlijke vergoeding te verkrijgen voor het slachtoffer.

Letselschade.com heeft gespecialiseerde rekenkundige experts in dienst die ook de meest complexe schades kunnen berekenen.

Terug naar Kennisbank >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met