Wat is materiële schade?

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken, in tegenstelling tot immateriële schade (smartengeld). Hierbij kan gedacht worden aan schade aan een auto/fiets of kleding, maar ook bestaan uit verlies van arbeidsvermogen, eigen risico, reiskosten etc.

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De kosten moeten wel gemaakt zijn als gevolg van het ongeval. De nota’s kunnen van belang zijn als onderbouwing voor de schadeposten.