Wat doet een rekenkundige?

Een rekenkundige wordt ingeschakeld om de schade door  en verlies van levensonderhoud nauwkeurig vast te stellen. De rekenkundige bepaalt uw netto jaarschade en maakt een schaderapport inclusief schadeberekening van uw geleden schade (de schade tot heden) en uw toekomstschade (een ). 

Een rekenkundige wordt ingeschakeld om de schade door verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud nauwkeurig vast te stellen. De rekenkundige bepaalt uw netto jaarschade en maakt een schaderapport inclusief schadeberekening van uw geleden schade (de schade tot heden) en uw toekomstschade (een contante waarde berekening).

Het werk van een rekenkundige in letselschade omvat het kwantificeren van de economische schade die een slachtoffer heeft geleden als gevolg van het letsel. Dit omvat verschillende aspecten:

  1. Inkomensverlies: De rekenkundige beoordeelt het verlies aan verdienvermogen dat het slachtoffer heeft geleden als gevolg van het letsel. Dit omvat het berekenen van het verschil tussen het inkomen dat het slachtoffer zou hebben verdiend zonder letsel en het daadwerkelijke inkomen na het letsel.
  2. Toekomstige inkomensverwachtingen: Als het letsel de capaciteit van het slachtoffer om in de toekomst inkomen te genereren beïnvloedt, zal de rekenkundige berekenen hoeveel inkomsten het slachtoffer waarschijnlijk zal mislopen.
  3. Pensioenschade: De rekenkundige beoordeelt de impact van het letsel op de pensioenopbouw van het slachtoffer. Dit omvat het bepalen van de verminderde pensioenrechten als gevolg van het letsel.
  4. Medische kosten: Rekenkundigen berekenen de medische kosten die het slachtoffer heeft gemaakt of nog zal maken als gevolg van het letsel. Dit omvat zowel directe medische kosten als verwachte toekomstige kosten.
  5. Andere uitgaven: Naast medische kosten kunnen er andere uitgaven zijn, zoals aanpassingen aan levensomstandigheden of hulpmiddelen voor gehandicapten. De rekenkundige helpt bij het beoordelen van deze kosten.
  6. Smartengeld: Hoewel smartengeld voornamelijk niet-economische schade omvat, kan een rekenkundige betrokken zijn bij het kwantificeren van immateriële schade zoals pijn, leed en emotioneel trauma.
  7. Rente en indexering: De rekenkundige houdt rekening met rente en inflatie bij het bepalen van de waarde van toekomstige bedragen.

De rekenkundige werk nauw samen met anderen om de benodigde informatie te verzamelen en een gedegen berekening te maken. Deze berekeningen vormen de basis voor de onderhandelingen over vergoedingen of kunnen als bewijs worden ingebracht in juridische procedures. Het werk van een rekenkundige is van groot belang om ervoor te zorgen dat slachtoffers een eerlijke en rechtvaardige vergoeding ontvangen voor de financiële gevolgen van hun letsel.

Hieronder onze rekenkundig experts.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met