Wat is de aansprakelijke partij?

Met de aansprakelijke partij wordt de wederpartij bedoeld die aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Deze partij kan verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die door het ongeval ontstaat.

Aansprakelijkheid kan ontstaan door schuld (bijvoorbeeld door rood rijden) of de hoedanigheid die de wederpartij heeft (bijvoorbeeld eigenaar van een dier).

Indien een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, dan zal deze verzekeraar de schade namens de aansprakelijke partij vergoeden.