Wat doet de arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan wet en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. De werkgever is ingevolge de wet verplicht om bij arbeidsongevallen die dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname tot gevolg hebben gehad, een melding te doen bij de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar de gedane melding en beoordelen of er een verband bestaat tussen het ongeval en de eventuele geschonden wettelijke arbeidsnorm. De Arbeidsinspectie kan handhavend optreden als een dergelijke verband bestaat.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met