Wat is causaal verband?

Causaal verband is een belangrijk begrip in een letselschadezaak. De aansprakelijke verzekeraar vergoedt alleen de schade die door een gebeurtenis is ontstaan waarvoor de wederpartij aansprakelijk is.

Met causaal verband wordt dus bedoeld dat er een (direct) verband moet bestaan tussen de gebeurtenis en de door het slachtoffer opgelopen schade. Schade geleden door pre-existente klachten klachten hoeft de aansprakelijke partij niet te vergoeden.

Wanneer u bijvoorbeeld door een ongeval uw linkerbeen breekt, hoeft de aansprakelijke verzekeraar niet te betalen voor een operatie aan uw rechterarm. Die operatie hoeft u niet te ondergaan als gevolg van het ongeval.

Het causaal verband moet in veel gevallen vastgesteld worden door een medisch adviseur of soms door middel van een medische expertise.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met