Wat is predispositie?

Er is sprake van predispositie wanneer een slachtoffer voor het ongeval al een bepaalde aanleg of kwetsbaarheid die hem eerder dan een ander persoon vatbaar maakt voor het optreden van bepaalde klachten of een bepaalde ziekte. Deze aanleg of kwetsbaarheid leidde ten tijde van het ongeval niet tot zulke klachten en beperkingen, maar deze aanleg of kwetsbaarheid heeft wel invloed op de uiteindelijke omvang van de klachten en beperkingen na het ongeval. Een voorbeeld van predispositie is wanneer een slachtoffer na een ongeval depressief raakt, maar hiervoor ook een genetische aanleg heeft.

Predispositie wordt vaak verward met pre-existentie.

In het Nederlands recht geldt het uitgangspunt : “take the victim as you find him”. Dat wil zeggen dat de veroorzaker en zijn verzekeraar het slachtoffer moeten nemen zoals hij is. Bij het begroten van de schade kan er in uitzonderlijke situaties wel rekening worden gehouden met de predispositie. In een letselschadezaak wordt voor de berekening van de schade namelijk een vergelijking gemaakt tussen de situatie waarin het slachtoffer na het ongeval verkeert en de hypothetische situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden. Predispositie kan er in uitzonderlijke situaties toe leiden dat de looptijd van de schadevergoedingsverplichting wordt beperkt. Hiervan is sprake wanneer vast komt te staan dat het slachtoffer ook in de hypothetische situatie zonder ongeval op een bepaald moment, bijvoorbeeld na een ander life-event, dezelfde klachten zou hebben ontwikkeld.

De experts van Letselschade.com geven u graag advies over de mogelijkheden in uw dossier wanneer sprake is van predispositie.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met