Wat is De Letselschade Raad?

De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Voor meer informatie zie de website van Stichting De Letselschade Raad.