Wat is De Letselschade Raad?

De Letselschade Raad zet zich samen met professionele partijen in voor verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade, met als doel meer harmonie, openheid en respect. Dit alles komt ten goede aan mensen met letselschade. Ze ontwikkelen richtlijnen en gedragscodes voor letselschadeprofessionals, beheren het Keurmerk Register Letselschade, en bieden een geschillencommissie. De Letselschade Raad voorziet slachtoffers van informatie en ondersteuning, en bevordert onderzoek naar letselschade en de afhandeling ervan. Het is een belangrijke organisatie die helpt bij het beschermen van de belangen van slachtoffers van persoonlijk letsel en zorgt voor een zorgvuldig en respectvol letselschadeproces.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor dienstverleners in de letselschadebranche. Hier vindt u advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen van de branche.

Voor meer informatie zie de website van Stichting De Letselschade Raad.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met