Wat is de absolute verjaringstermijn?

De absolute verjaringstermijn is volgens artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek 20 jaar. Deze termijn start op het moment van ‘de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt’. Dit betekent dat de vordering twintig jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is verjaard.

De experts van Letselschade.com geven u graag advies over de verjaringstermijn(en) in uw letselschadezaak.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met