Wat is een letselschadezaak?

Wanneer u letselschade lijdt en een ander hiervoor aansprakelijk is, is het verstandig om hiervan bij Letselschade.com melding te maken en een zaak op te starten.

In een letselschadezaak moeten een aantal stappen worden doorlopen:

– De ander of diens verzekeraar moet aansprakelijk gesteld worden.

– Het is van belang dat alle kosten worden bijgehouden en deze kosten zoveel als mogelijk worden onderbouwd met facturen en nota’s.

– De kosten en onderbouwing kunnen, na erkenning van de aansprakelijkheid, worden ingediend bij de verzekeraar van de veroorzaker (wederpartij).

– Er kan een voorschot worden gevraagd op de kosten die u al heeft gemaakt en de kosten die u nog gaat maken.

Een letselschadezaak is vaak complex en kost veel energie, terwijl u zich beter kunt focussen op uw herstel. Om die reden is het verstandig om u door een deskundige partij te laten bijstaan. Letselschade.com  heeft bijna dertig jaar ervaring op dit gebied.

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met