Wat houdt sterftekans(correctie) in?

Voor toekomstige schade wordt het netto schadebedrag per jaar gecorrigeerd met een sterftekans. Dat betekent dat de jaarschades lager worden naarmate u ouder wordt, omdat de kans toeneemt dat u overlijdt toeneemt.  

Deze kapitalisatiefactor wordt gebaseerd op de sterftetafels die het Actuariaal Genootschap publiceertDe sterftekans kan op twee manieren worden toegepast: 

  • Sterftekanscorrectie: een jaarlijkse factor gebaseerd op het afstervingsproces van de bevolking. De berekening loopt meestal tot 100-jarige leeftijd. 
  • Statische eindleeftijd: de statistische eindleeftijd wordt vastgesteld als de einddatum van de schadeperiodeBijvoorbeeld het moment dat 81 wordt. De sterftekanscorrectie mag niet worden toegepast. 

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met