Wie is de wederpartij?

Met de wederpartij wordt degene bedoeld door wiens toedoen of nalaten de schade is ontstaan. Die partij kan aansprakelijk worden gesteld voor uw schade. Zowel de veroorzaker als zijn verzekeraar kunnen uw wederpartij zijn.

De experts van Letselschade.com bemiddelen graag in het contact met de wederpartij.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met