Gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2019

Blog: Aansprakelijkheid, wat betekent dat eigenlijk?

door mr. Sanne Koops

Wanneer u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander, dan kan die ander aansprakelijk gesteld worden voor uw schade. Met het begrip ‘aansprakelijkheid’ in dit geval wordt bedoeld dat voor de wederpartij een verplichting bestaat om de aangerichte schade te vergoeden.

In Nederland bestaan verschillende gronden voor aansprakelijkheid. Zo bestaat er een contractuele aansprakelijkheid en een wettelijke aansprakelijkheid. Met contractuele aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een partij een gesloten overeenkomst niet is nagekomen en daardoor aansprakelijk is voor de schade. Een wettelijke aansprakelijkheid ontstaat daarentegen op basis van de wet.

Wanneer op basis van de wet aansprakelijkheid bestaat, dan kunnen drie vormen van aansprakelijkheid worden onderscheiden:

  • Aansprakelijkheid voor het eigen handelen;
  • Aansprakelijkheid voor andere personen;
  • Aansprakelijkheid voor overige zaken.

Aansprakelijkheid voor eigen handelen

Aansprakelijkheid voor eigen handelen wordt een onrechtmatige daad genoemd. Een onrechtmatige daad bestaat wanneer een handeling schade veroorzaakt bij een andere partij en dit handelen in strijd is met de wet. Op basis van de wet dient de veroorzaker dan de schade te vergoeden.

Aansprakelijkheid voor andere personen

Op basis van de wet kan een persoon ook aansprakelijk zijn voor handelen van andere personen. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt ook wel een risicoaansprakelijkheid genoemd. In dit geval kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor schade die niet zelf is veroorzaakt, maar waarvoor hij volgens de wet moet instaan. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende gevallen:

  • Ouders die aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hun kind heeft veroorzaakt;
  • Werkgevers die aansprakelijk worden gesteld voor de door de werknemer veroorzaakte schade;
  • Eigenaren van een dier die aansprakelijk worden gesteld voor schade die het dier heeft aangericht.

Aansprakelijkheid voor overige zaken

Het is naast de hierboven genoemde aansprakelijkheden ook mogelijk om aansprakelijk gesteld te worden voor schade die in het leven is geroepen door overige zaken. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Aansprakelijkheid voor producten;
  • Aansprakelijkheid voor (hulp)zaken;
  • Aansprakelijkheid voor opstallen;
  • Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen.

Heeft u letsel opgelopen door het toedoen van een ander? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op om te kijken wat ons kantoor voor u kan betekenen.

Geschreven door