Berth Groot

NIVRE Register-Expert, mediator, directeur

Letselschade.com is een commercieel en winstgevend bedrijf. Dat is belangrijk voor onze continuïteit, voor de werkgelegenheid in ons bedrijf en onze sector. Vanuit zakelijk oogpunt ben ik een tevreden mens. Maar is zakelijk succes nu werkelijk het belangrijkste? Enerzijds wel, want zakelijk succes geeft ons de mogelijkheid om iets te doen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Het biedt kansen om ons product verder te ontwikkelen, de communicatie toegankelijker te maken. Maar het is ook een relatief begrip. Wat heb je aan zakelijk succes als je geen bevrediging vindt in je werk, als collega’s zuchtend en steunend het volgende dossier oppakken? En als cliënten en opdrachtgevers wel met ons samenwerken op grond van onze kennis van en ervaring in het letselschadevak, maar uiteindelijk niet veel vrolijker worden van de contacten met ons kantoor? Dan doe je je werk misschien wel goed en efficiënt, maar niet optimaal en met gevoel.

Omdat bij Letselschade.com kwaliteit en empathie, efficiency en betrokkenheid, betrouwbaarheid en openheid, inspanning en vrolijkheid hand in hand gaan, heb ik de mooiste baan die denkbaar is. Samenwerken met gemotiveerde en gepassioneerde collega’s en met cliënten die echt voor ons, Letselschade.com, gekozen hebben, geeft een geweldig gevoel. De ellende waarmee slachtoffers na een ongeval worden geconfronteerd kunnen we niet wegnemen. Maar we kunnen wel een luisterend oor bieden, zorgen wegnemen en het herstel- en schaderegelingsproces zo optimaal mogelijk managen. Zo kunnen zakelijk succes en geluk dicht bij elkaar liggen…

Binnen Letselschade.com ben ik voornamelijk werkzaam in ‘rekenzaken’. Dossiers waar in opdracht van advocaten of andere primaire belangenbehartigers, onderzoek gedaan moet worden naar inkomensontwikkeling zonder en als gevolg van een ongeval. Ik doe onderzoek naar en rapporteer over de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden bij de berekening van een letsel- of overlijdensschade. Voor het feitelijke rekenwerk schakel ik de Bureaus in Utrecht in, waar gewerkt wordt met een eigen rekenmodel, Het RekenProgramma.

  • geregistreerd NIVRE Register-Expert
  • adviseur branchebestuur personenschade NIVRE
  • lid Commissie van Beroep van De Letselschade Raad
  • lid van het Platformoverleg van De Letselschade Raad
  • lid werkgroep Modernisering Vaststelling Smartengeld van De Letselschade Raad
  • lid Compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
  • als mediator aangesloten bij de NVMV(Nederlandse Vereniging van Mediators in het Verzekeringsbedrijf), waarbinnen ook LetMe actief is. LetMe verenigt de mediators die specifiek werkzaam zijn op het gebied van personenschade.
  • aangesloten bij het NIS

Berth Groot wordt ondersteund door:

Barbara Eysbach

Directie assistent, P&O