Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019

Het letselschadejaar 2019

door drs. Joost Groot

Het is een bewogen jaar geweest in ‘letselschadeland’. Wat waren afgelopen jaar ‘hot items’ en wat staat te wachten in 2020? De redactie heeft de drie volgens ons belangrijkste ontwikkelingen gekozen.

Rekenrente

Het grote onderwerp dit jaar was rekenrente en dat zal het in 2020 naar alle waarschijnlijkheid ook zijn. Na jaren is eindelijk ‘de ban gebroken’ en volgden uitspraken die de praktijk van 3% en 2% rekenrente naar het verleden verwezen.

Ons kantoorstandpunt, verwoord in dit artikel in TVP, gaat uit van nog lagere percentages en stelt een onafhankelijke commissie voor die de rekenrente periodiek moet vaststellen. Zeker is dat het een onderwerp van discussie zal zijn het komende jaar.

uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2019:3178
uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:4559

PIV gaat op in Verbond

Stichting PIV wordt per 1 januari opgeheven en de activiteiten worden ondergebracht bij het Verbond van Verzekeraars. Wat voor effect deze stap zal hebben, is nog lastig te zeggen. Het ‘zelfstandige karakter’ van het PIV is in ieder geval verleden tijd.
Voor de belangenbehartigers die werken met de PIV-staffel brengt het hernieuwde onzekerheden met zich mee. De staffel is na stroeve onderhandelingen nu twee jaar ongewijzigd verlengd. Daargelaten of de staffelbedragen nog een reële vergoeding zijn, zou het verdwijnen ervan de markt terugwerpen in ellenlange discussies over nota’s. Daar is geen enkel slachtoffer bij gebaat.
Vanuit het de Branchevereniging NLE is echter gemeld dat er een nieuwe afvaardiging is gevormd vanuit verzekeraarszijde. In overleg met de vertegenwoordigers van de NLE moet die constructief gaan toewerken naar een PIV-overeenkomst met staffel, die ingaat op 1 januari 2021.

Politie aansprakelijk voor Ridderhofdrama

Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood. Op 20 september 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat de politie toch deels aansprakelijk is voor de schietpartij in Alphen aan den Rijn.

Volgens de Hoge Raad had de korpschef in 2008 geen wapenvergunning mogen geven aan Van der Vlis. Het was immers al bekend dat de dader met ernstige psychische problemen kampte.

Letselschade.com was al eerder betrokken bij deze desastreuze zaak. In 2014 besloot Nationale Nederlanden coulancehalve de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van de dader aan de slachtoffers uit te keren. Op verzoek van NN is Berth Groot, oprichter van Letselschade.com, toen aangewezen als vereffenaar.

Eerder dit jaar verscheen over deze roerige periode een dubbelinterview in Verkeersrecht met Berth en Harriët Vos (advocaat bij NN Advocaten).

Geschreven door