Gepubliceerd op dinsdag 15 oktober 2019

De redelijke verwachting ten aanzien van de rekenrente

Berth Groot en vakgenoot Raoul van Dort hebben in TVP een artikel gepubliceerd over rekenrente. Hun conclusie is dat over de eerste vijf jaar gerekend zou moeten worden met een rekenrente van -/- 2%, van jaar zes tot en met twintig met een rekenrente van -/- 1% en in de daaropvolgende periode met 0% rekenrente. Na recente beschikkingen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2019:3178) en rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2019:4559) is het een actueel en voor slachtoffers belangrijk onderwerp

Samenvatting artikel:

Bij het berekenen van toekomstschade als gevolg van letsel, komt het aan op de redelijke verwachting van alle relevante omstandigheden. De rekenrente is een van die omstandigheden. In deze bijdrage pleiten auteurs ervoor de rekenrente te laten aansluiten op de historische ontwikkelingen en actuele prognoses van de financiële markten, inmiddels en langdurig gekenmerkt door lage rendementen en sombere verwachtingen. Daardoor zou de rekenrente naar hun mening in ieder geval gedurende een deel van de schadelooptijd negatief moeten zijn. Auteurs adviseren voorts om een deskundigencommissie aan te stellen die periodiek adviseert omtrent de in redelijkheid te verdisconteren rekenrente bij toekomstschade.

 

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/vergoedingpersonenschade/2019/3/TVP_1388-2066_2019_022_003_002