Proefdraaien met één medisch adviseur

Door mr. Marinda Krijgsman

In veel letselschadezaken is het noodzakelijk om medische informatie in te winnen en een medisch advies aan te vragen bij een medisch adviseur. Tot voor kort was het gebruikelijk dat het slachtoffer met de belangenbehartiger en de aansprakelijke partij beiden een eigen medisch adviseur inschakelde. Er is al enige tijd ook een andere optie: het inschakelen van één medisch adviseur.

Wanneer partijen besluiten één medisch adviseur in te schakelen, dan werkt deze medisch adviseur voor alle partijen. De medisch adviseur is neutraal, objectief en gericht op het slachtoffer. Er zijn op dit moment twee grote partijen in de markt die deze dienst aanbieden: 1MA en De Bureaus.

Er zijn een aantal voordelen aan het inschakelen van één medisch adviseur. Allereerst is deze manier van werken minder complex. Ook zijn er kortere doorlooptijden en kan het inschakelen van één medisch adviseur discussie op medisch vlak voorkomen. Daarnaast is het traject transparant. Wanneer medische informatie is ontvangen en/of een medisch advies is opgesteld, kan het slachtoffer dit als eerste zien, zodat hij/zij dit kan controleren op feitelijke onjuistheden. De aanpak is mensgericht. Er wordt altijd persoonlijk contact gezocht met het slachtoffer en er wordt geluisterd naar zijn of haar verhaal. Tenslotte zijn ook de kosten lager dan wanneer beide partijen hun eigen medisch adviseur inschakelen.

Toch is niet iedereen overtuigd van de kracht van het inschakelen van één medisch adviseur. Er zijn zowel belangenbehartigers als verzekeraars die nog steeds de voorkeur geven aan een eigen medisch adviseur. Vaak is er de angst dat één medisch adviseur meer neigt naar één van beide kanten en zij zich niet meer kunnen ‘verschuilen’ achter het medisch advies van de eigen medisch adviseur.

Lestelschade.com staat positief tegenover het traject met één medisch adviseur. Recent zijn diverse pilots gestart met verschillende verzekeraars. Na enige tijd zal dit worden geëvalueerd. Uiteraard wordt deze werkwijze vooraf uitgebreid met het slachtoffer besproken. Het slachtoffer is dan ook vrij om te kiezen voor een eigen medisch adviseur.

 

Marinda Krijgsman is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com