Gepubliceerd op vrijdag 25 oktober 2019

Blog: ‘U heeft recht op smartengeld’… Wat is smartengeld eigenlijk?

door mr. Sanne Koops

 

Tijdens uw letselschadezaak zult u de term ‘smartengeld’ tegenkomen. Smartengeld behoort naast de gemaakte kosten die u heeft gemaakt ten gevolge van het ongeval ook tot uw schadevergoeding. Maar waarvoor is deze vergoeding nou eigenlijk bedoeld?

Betekenis smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de door u opgelopen immateriële schade. Hierbij kan gedacht worden aan het leed, pijn, gederfde levensvreugde en psychische schade als gevolg van het ongeval.

Wie heeft recht op smartengeld?

U heeft recht op smartengeld indien u een slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk gehouden kan worden. Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en/of nabestaanden van het slachtoffer ook recht op smartengeld. Dit wordt ook wel ‘affectieschade genoemd.

Vaststellen van het smartengeld

De hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig vast te stellen. Dit heeft te maken met het feit dat smartengeld gaat om een vergoeding voor niet zichtbare schade. Deze schade is dan ook moeilijk om in geld uit te drukken. Om toch uw smartengeld te kunnen vaststellen, wordt gekeken naar uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om een soortgelijke zaak als die van u te vinden, omdat elke letselschadezaak uniek is. De vergelijkbare uitspraken door de rechter bieden daardoor niet altijd uitkomst, maar worden meer gezien als een leidraad.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de aard en ernst van het door u opgelopen letsel, uw leeftijd, de duur van het herstel van eventuele littekens of lichamelijke beperkingen, maar ook de invloed van het letsel op uw werk, studie, relaties of vrije tijd. In vergelijking met omringende landen zijn de vergoedingen voor immateriële schade in Nederland overigens niet heel hoog.

Meer informatie over smartengeld?

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over smartengeld? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. De experts van Letselschade.com geven u graag vrijblijvend advies!

 

Geschreven door