Nationaal Keurmerk  Letselschade

Door mr. Sander de Groot

In de nieuwsbrief van december 2019 schreef ik een artikel over het belang van een ervaren en geregistreerde belangenbehartiger. Het Nationaal Keurmerk Letselschade werd destijds door de letselschaderaad gelanceerd. Op 4 januari 2021 is dit keurmerk ingevoerd, ik ben benieuwd welke stappen sindsdien zijn gezet.

Politiek vraagt om kwaliteitsverbetering

Er is de afgelopen tijd in de politiek veel aandacht geweest voor een kwaliteitsverbetering van de afhandeling van letselschades. Daarnaast bleek uit het vorig jaar in opdracht van De Letselschade Raad uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek, dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Meerdere ministeries dringen onder meer aan op professionalisering van de herstelbemiddeling in letselschadezaken. Het is de bedoeling dat het Nationaal Keurmerk Letselschade hieraan zal bijdragen.

Voortaan 1 loket: register Nationaal Keurmerk Letselschade

In dit register staan niet alleen belangenbehartigers en verzekeraars geregistreerd, maar ook herstelgerichte dienstverleners. Zij dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de afhandeling van letselschades. Om ingeschreven te kunnen worden, dienen ook zij dus aan voorwaarden op het gebied van deskundigheid, zorgvuldigheid en een auditcyclus te voldoen.

Op deze wijze maakt het Nationaal Keurmerk Letselschade kwaliteit van dienstverlening voor iedereen herkenbaar. Dit zal er hopelijk ook voor zorgen dat partijen sneller de juiste dienstverlener inschakelen.

Verwijzers

De Letselschade Raad onderhoudt contacten met veel verwijzers in de letselschade markt. Het is de bedoeling dat deze partijen in de toekomst letselschadeslachtoffers alleen nog maar doorverwijzen naar bij het Keurmerk aangesloten organisaties. Slachtofferhulp Nederland heeft als eerste verwijzer al aangekondigd alleen nog door te verwijzen naar keurmerkkantoren. De verwachting is dat daarmee het belang van het Nationaal Keurmerk Letselschade zal toenemen.

Toekomst

Met het lanceren van het Nationaal Keurmerk Letselschade is een belangrijke stap gezet naar kwaliteitsverbetering van de afhandeling van letselschades. Alleen dit keurmerk is natuurlijk niet voldoende. Het gaat er nu om dat er in de toekomst bij de afhandeling van letselschades alleen nog dienstverleners betrokken zijn die zijn aangesloten bij dit keurmerk.

Deze zelfregulering is zeker een stap vooruit, maar naar verwachting niet voldoende om dit doel volledig te bereiken. Hopelijk omarmt de politiek het Keurmerk en zorgen ze er middels een wet voor dat ieder letselschadeslachtoffer alleen nog door een bij het Keurmerk aangesloten dienstverlener wordt begeleid. In het aanstaande regeerakkoord kunnen hierover prima afspraken worden gemaakt. Dan is ieder letselschadeslachtoffer in de toekomst verzekerd van bijstand van een kundige dienstverlener!

Sander de Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com