Gabriëlle Branten

Assistent mr. Hélène Zabel

Sinds november 2008 werk ik bij Letselschade.com. Voorheen werkte ik bij een medisch adviesbureau. De stap naar Letselschade.com, als belangenbehartiger van het slachtoffer, was hierdoor voor mij niet groot. Ik werk met veel plezier in een klein team van enthousiaste collega’s.

Zelf heb ik gelukkig nog nooit te maken gehad met letselschade, maar ik ervaar vaak genoeg bij cliënten die een ongeval hebben gehad, dat zowel hun fysieke gesteldheid als hun sociaal/maatschappelijk leven volledig op zijn kop kan komen te staan. En dat allemaal door een ongeluk(je), dat je zo maar op een dag overvalt. De experts van Letselschade.com bieden iedere mogelijke hulp om het leven van cliënten weer enigszins op de rit te krijgen, hoe klein of groot de schade ook is.

Gabriëlle Branten ondersteunt:

mr. Hélène Zabel

NIVRE Register-Expert