Interview met Georgette & Joost over toetreding managementteam

Door Liesbeth van Loij, Letselschade.com

1.Georgette, jij werkt al lang tijd bij Letselschade.com. Kun jij mij meenemen naar je beginperiode en iets vertellen over jouw carrièreverloop?

Ik ben in het jaar 2000, meteen na mijn studie strafrecht aan de Erasmus Universiteit, bij Letselschade.com begonnen, toen nog Groot Expertisebureau. Mijn scriptie schreef ik destijds over het voegen van benadeelde partijen in het strafproces, wat soms ook gebeurt in letselschadezaken. Hier is mijn interesse voor dit vakgebied begonnen. Ik ben begonnen als schadecorrespondent binnen het Rechtsbijstandteam. In korte tijd heb ik daar alle facetten gezien die bij de behandeling van een letselschadezaak komen kijken. Toen na 1,5 jaar één van de experts weg ging, heb ik de kans aangegrepen om een eigen bestand op te bouwen en ook de buitendienst in te gaan. Inmiddels heb ik veel verschillende letselschadezaken behandeld. Onder meer het bijstaan van cliënten die tijdens hun werk met asbest in aanraking zijn gekomen met alle fatale gevolgen van dien. Dat is heftig, maar tegelijkertijd ook ongelofelijk dankbaar werk. In 2018 ben ik verantwoordelijk geworden voor het team Schadebehandeling binnen ons kantoor en in februari 2021 ben ik tevens verantwoordelijk geworden voor het nieuw opgerichte bedrijf Loonschade.com.

2.Joost, jij bent een jaar of vijf geleden begonnen bij Letselschade.com en hebt jezelf in een rap tempo ontwikkeld. Kun jij mij hier iets over vertellen?

Ik ben in 2018 begonnen bij Letselschade.com. Bij mijn toenmalige werkgever zat ik niet meer helemaal op mijn plek. In het verleden heb ik eerder op invalbasis administratieve werkzaamheden verricht voor Letselschade.com. Ik ben begonnen op de afdeling Schadebehandeling en ben daarna de vakopleidingen tot NIVRE-Register expert gaan volgen en een dossierbestand op gaan bouwen. Verder vind ik het leuk om mij met commerciële taken bezig te houden. Toen hier een functie in vrij kwam, kon ik hier steeds meer in gaan doen. Verder heb ik mij samen met Georgette beziggehouden met het splitsen van de loonschade- en letselschadezaken, waaruit Loonschade.com in 2021 is voortgekomen.

3.Georgette, zijn er zaken veranderd binnen Letselschade.com in de 22 jaar dat jij hier werkt?

Letterlijk is vooral de inrichting van kantoor vaak veranderd! De afdeling “Rechtsbijstand” waar ik toentertijd ben begonnen bestaat niet meer. Deze afdeling bestond uit één senior expert die alle bezoeken bij cliënten aflegde en daarnaast drie schadecorrespondenten en vier secretaresses die alle dictaten uitwerkten, telefoontjes aannamen en in- en uitgaande brieven verwerkten. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor vooral de rol van secretaresses anders is geworden. Daaruit zijn de teams zoals ze er nu uit zien ontstaan: één expert ondersteund door een assistent. De huidige assistenten doen dossierinhoudelijk veel meer dan wat de oorspronkelijke secretaresses deden.

4.Joost, jij hebt je in korte tijd met veel verschillende zaken beziggehouden binnen Letselschade.com. Daarnaast ben jij ook nog lid van het NIVRE bestuur. Nu ben jij ook toegetreden tot het managementteam. Wat worden jouw kerntaken binnen het MT en hoe ga je dat combineren met je andere taken?

Binnen het MT ga ik mij voornamelijk bezighouden met de externe contacten en commerciële activiteiten. Dus vooral relatiebeheer, het onderhouden van bestaande banden en opbouwen van potentiële relaties. Naast het NIVRE ben ik ook actief bij Branchevereniging NLE en houd ik natuurlijk mijn dossierbestand bij. Ik vind het belangrijk om dossiers te behandelen zodat je inhoudelijk op de hoogte blijft. Het is nu nog even zoeken naar de goede balans. Gelukkig heb ik een geweldige assistente die mij daarmee helpt.

5.Georgette, voor jou dezelfde vraag: wat wordt jouw takenpakket binnen het MT en blijf je zelf ook letselschadezaken behandelen?

Ik ga mij vooral bezighouden met de interne organisatie, alsmede de kwaliteit. Het is nog even zoeken naar de verdeling van alle operationele zaken binnen het (huidige) MT. Voordat Joost en ik bij het MT aansloten bestond het MT uit drie personen. Joost en ik zijn daar nu bij gekomen. De overige managementleden zullen voorlopig ook nog betrokken zijn, maar geleidelijk wel hun taken gaan overdragen. Daarnaast zal ik zelf ook een dossierbestand aanhouden om op die manier ook betrokken te blijven bij het inhoudelijke werk.

6.Joost, jij bent straks het jongste lid van het MT. Hoe zie jij de toekomstige visie van Letselschade.com?

Wij zijn een zelfstandig kantoor waar het slachtoffer centraal staat en kwaliteit het belangrijkst is. Een slachtoffer moet krijgen waar hij of zij recht op heeft. Dit betekent dat als er financiële schade is, dit gecompenseerd moet worden. Nog veel belangrijker is dat we kijken wat we kunnen doen om het slachtoffer zoveel mogelijk in de situatie te brengen zoals voor ongeval. Herstel gaat dus voor schade. Om dit te bewerkstelligen wordt er veel samengewerkt met herstelgerichte dienstverleners. Voor de toekomst vind ik het belangrijk dat onze kwaliteit en de persoonlijke aandacht voor het slachtoffer gewaarborgd blijft. Veel cliënten van ons kantoor komen bij ons terecht via mond-tot-mond reclame.

7.Georgette, nu jij je vooral met de interne organisatie gaat bezighouden, word jij voor jouw collega’s (op termijn) ook hun leidinggevende. Met de meeste collega’s werk je al jaren samen. Verwacht je dat het toetreden tot het MT je relatie met je collega’s gaat veranderen en verwacht je hierin obstakels?

Dit is een vraag waar ik zelf ook eerder bij stil heb gestaan. Uiteraard verandert formeel de zakelijke relatie met mijn collega’s wel. Ik verwacht dat er in de persoonlijke relaties met mijn collega’s niet veel verandert. Ik ben nog altijd dezelfde persoon en blijf even benaderbaar als dat ik was. Ik denk juist dat het in ieders voordeel kan werken dat ik veel collega’s al lang en goed ken.

8.Joost, hoe ziet Letselschade.com er over 10 jaar volgens jou uit?

Mijn streven is dat we dan nog steeds een gezellig en bruisend bedrijf zijn waar iedereen zich thuis voelt. Het zou leuk en goed voor ons kantoor zijn om ook iets in omvang te groeien, mede vanwege onze concurrentiepositie. Het groeien van het kantoor is wat mij betreft geen doel op zich. Ik vind het belangrijker dat de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd blijft.  

9.Georgette, jij hebt een lange tijd het huidige managementteam meegemaakt. Zijn er zaken die jij anders zou aanpakken?

Uiteraard zijn er altijd zaken waarvan je zelf denkt deze anders te zullen aanpakken. Dit heeft ook met persoonlijkheid te maken. Iedereen is anders en heeft een eigen stijl van leidinggeven. Het is vooral belangrijk dat je daarin bij jezelf blijft en leidinggeeft op een manier die bij jou past. Het zou in mijn ogen niet goed zijn om daarin de stijl van jouw eigen leidinggevende te kopiëren. Tijdens mijn managementopleidingen heb ik ook geleerd om kritisch naar mezelf te kijken. Ik neem alle tips vanuit mijn opleidingen en mijn eigen persoonlijke ‘bagage’ dan ook mee.

10.Joost, er staan binnen Letselschade.com een aantal vacatures open. Waarom zouden potentiële werknemers bij Letselschade.com willen werken?

Omdat wij een leuk team met mensen hebben, waardevol werk doen en je binnen Letselschade.com alle vrijheid hebt om je eigen baan in te vullen! Doorgroeien is mogelijk, maar ook om je als expert bezig te houden met andere zaken dan alleen een dossierbestand met cliënten.

11.Georgette, welke kwaliteiten moet je volgens jou bezitten om een goede manager/leidinggevende te zijn?

Goed kunnen luisteren en benaderbaar zijn. Zelf vind ik dat ik deze eigenschappen zeker bezit. Ik hou ervan dat binnen ons kantoor in feite alles laagdrempelig is en men elkaar snel weet te vinden als er iets is. Uiteraard is er ook daadkracht nodig, er moet doorgepakt kunnen worden wanneer dat nodig is. Duidelijk zijn is een belangrijke eigenschap.

12.Joost, jij hebt voor Letselschade.com bij andere werkgevers gewerkt en verschillende managementteams meegemaakt. Wat kan jij hieruit meenemen in jouw huidige functie binnen het MT?

Wat ik heb geleerd is dat het heel belangrijk is dat je in contact staat met je collega’s en weet wat er bij je collega’s speelt. Eigenlijk dus ook het benaderbaar zijn. Ik ben veel bezig met contacten buiten de deur. Daarnaast is het soms ook nodig me even terug te trekken thuis of op mijn kantoorkamer om me bezig te houden met mijn dossierbestand. Ik neem daarom ook bewust de tijd om regelmatig bij mijn collega’s langs te gaan en te vragen hoe het gaat.  

13.Georgette en Joost, waar staan jullie zelf over 10 jaar?

Dan worden we weer door jou geïnterviewd om terug te kijken op onze eerste tien jaar als managementteam van Letselschade.com en kunnen we trots zijn op onze hechte groep collega’s die zich hier nog steeds erg thuis voelt.

 

Liesbeth van Loij is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com