Impact coronacrisis groot op slachtoffers van ongevallen

Door mr. Marinda Krijgsman en mr. Sander de Groot

“Impact coronacrisis groot op kanker- en hartpatiënten en slachtoffers ongevallen” luidde de titel van een NOS-bericht enige tijd geleden.[1] Een aanrijding op de fiets of een vervelend bedrijfsongeval: van de mensen die in 2020 een ernstig ongeval kregen, overleden er meer dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit een grootschalige analyse van de gevolgen van corona op de zorg vanuit de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Vanwege de hoge bezetting in ziekenhuizen kon andere zorg niet of pas veel later doorgaan. Met name in de eerste golf vanaf maart 2020 was dat het geval. Onder meer in de traumazorg en op de IC’s waren de gevolgen zichtbaar. Er overleden verhoudingsgewijs meer mensen die na een ongeval in het ziekenhuis terechtkwamen. Normaal gesproken komt van die groep patiënten 2,4 procent te overlijden. Nu was er sprake van een “significante toename” naar 2,9 procent. In de praktijk vertaalt dit verschil van 0,5 procent zich naar ongeveer 400 patiënten die mogelijk niet overleden zouden zijn als er wel plek zou zijn geweest op de intensive care.  Dit gaat volgens de analyses voornamelijk om mensen met mild tot ernstig hersenletsel. De SKR concludeert dat “op basis van deze resultaten de enorme IC-beddenschaarste en de daarop gemaakte keuzes hebben geleid tot patiëntenselectie met nadelige gevolgen”. [2]

Niet alleen in het ziekenhuis was de impact voor slachtoffers van ongevallen groot. Ook de behandelingen die daarbuiten plaatsvonden, zoals bij de fysiotherapeut, chiropractor, osteopaat of psycholoog, werden stopgezet of uitgesteld. Hierdoor nam het herstel vaak langer in beslag, wat ook invloed had op de mentale gesteldheid van slachtoffers. Daarnaast worden slachtoffers met psychische klachten als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd met lange wachtlijsten. Vermoedelijk ligt de oorzaak hiervan in het feit dat meer mensen een beroep doen op psychologische hulp en de hulp als gevolg van de coronacrisis is uitgesteld.

Al met al worden de secundaire gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker. Helaas heeft dit ook bij slachtoffers van ongevallen tot gevolg gehad dat er mensen onnodig zijn overleden. Ook hebben letselschadeslachtoffers gemerkt dat hun herstel werd vertraagd en merken slachtoffers met psychische klachten helaas nog steeds dat zij moeten wachten voordat zij de juiste hulp krijgen.

[1] https://nos.nl/artikel/2385977-impact-coronacrisis-groot-op-kanker-en-hartpatienten-en-slachtoffers-ongevallen

[2] https://www.trouw.nl/zorg/meer-doden-na-ongevallen-late-kankerdiagnoses-de-werkelijke-impact-van-corona-op-de-zorg-tekent-zich-langzaam-af~b8852825/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

 

Marinda Krijgsman en Sander de Groot zijn NIVRE Register-Experts bij Letselschade.com