Gemeente opnieuw aansprakelijk voor fietsongeval,
rechter keert bewijslast om

In onze nieuwsbrief van maart 2020 schreef ik een artikel over de aansprakelijkheid van wegbeheerders. Daar vermelde ik dat gemeenten makkelijker aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een fietsongeval veroorzaakt door een gevaarlijke wegsituatie, zoals een onverwacht obstakel. Dit blijkt nu opnieuw uit een uitspraak van 29 september 2020 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin de rechter ook nog de omkeringsregel toepast.

In de uitspraak van vorig jaar werd duidelijk gemaakt dat de gemeente wat betreft het plaatsen van obstakels een extra verantwoordelijkheid heeft om de verkeersveiligheid te garanderen. Obstakels mogen enkel worden geplaatst op plekken waar dit noodzakelijk is en waar het niet te druk is. De obstakels moeten goed zichtbaar zijn, zodat een fietser deze niet snel over het hoofd ziet. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, is de gemeente als wegbeheerder al snel aansprakelijk voor de ongevalsgevolgen.

Recente uitspraak

Op 29 september deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opnieuw uitspraak in een geschil tussen een slachtoffer en een gemeente. In deze uitspraak komt het gerechtshof tot dezelfde conclusie, namelijk dat de gemeente aansprakelijk is voor het letsel dat betrokkene heeft opgelopen. De vrouw viel met haar elektrische fiets op een fietspad dat in slechte staat was. Zij kwam met het voorwiel van haar e-bike terecht in een groef van drie centimeter breed en is daardoor hard op de stoeprand terecht gekomen. Door de val liep het slachtoffer letsel op, namelijk een hersenschudding, gebitsletsel en een verbrijzelde elleboog.

De gemeente wijst de aansprakelijkheid af. Volgens de gemeente is onvoldoende aangetoond dat de groef de oorzaak was van de val van het slachtoffer. Het hof benadrukt hier echter opnieuw de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor veilige wegen, zodat zoveel mogelijk ongevallen worden voorkomen. De groef van drie centimeter is gevaarlijk en heeft ertoe geleid dat het risico op een ongeval zich heeft verwezenlijkt. Daarbij wordt de omkeringsregel benoemd: het is aan de gemeente om te bewijzen dat het ongeval anders is gegaan dan dat het slachtoffer stelt. Hierin is de gemeente onvoldoende geslaagd en zij moet dan ook de schade van het slachtoffer betalen.

Deze uitspraak bevestigt wederom de vergaande verantwoordelijkheid die de gemeente als wegbeheerder heeft om te zorgen voor veilige wegen.

Tip voor verkeersdeelnemers

Mocht u door een gevaarlijke wegsituatie ten val komen en schade lijden, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk foto’s te maken van de wegsituatie, zodat u hier later in een eventuele aansprakelijkheidsclaim op kunt terugvallen. Schakel ook direct een expert van Letselschade.com in zodat wij u kunnen helpen.