Waarvoor staat de afkorting BIGP in het medisch advies in uw letselschadezaak?

Door Liesbeth van Loij, Letselschade.com

Helaas komt het regelmatig voor dat iemand na een ongeval letsel overhoudt dat niet meer te genezen is. Dit letsel wordt blijvende invaliditeit genoemd.

In letselschadezaken waarbij een persoon blijvende invaliditeit heeft opgelopen schakelt ons kantoor altijd een medisch adviseur in. Een medisch adviseur is een arts die op basis van de medische verslagen van de behandelend artsen van het slachtoffer een advies schrijft. In dit advies gaat deze medisch adviseur onder andere ook in op de mate van de blijvende invaliditeit.

BIGP | LetselschadeEen voorbeeld: een slachtoffer heeft na een ongeval ernstig knieletsel opgelopen dat niet meer te genezen is. Door dit knieletsel heeft deze persoon last van pijnklachten en beperkingen. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: niet of nauwelijks kunnen strekken van de knie, moeite hebben met of niet kunnen knielen, kruipen, hurken of zelfs lopen.

De medisch adviseur hangt aan deze klachten en beperkingen een percentage BIGP (blijvende invaliditeit van de gehele persoon). Dit drukt hij in zijn advies uit in procenten. Vaak moet, om dit te kunnen bepalen, voorafgaand een medische expertise uitgevoerd worden door een onafhankelijk arts.

De medisch adviseur maakt voor de beoordeling van het percentage invaliditeit van de gehele persoon gebruik van de AMA-Guides. De AMA-Guides is een soort handboek waarin allerlei tabellen staan. Middels deze tabellen kan de medisch adviseur het functieverlies van een persoon vertalen naar het verlies van het gehele lichaam, ofwel het percentage dat in de medische adviezen van de medisch adviseur te lezen is.

Op basis van het advies van de medisch adviseur kunnen onze experts dan weer de vertaalslag maken naar de schadeposten ten gevolge van de beperkingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huishoudelijke hulp behoefte van een slachtoffer. Ook voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar het percentage BIGP.

Het is dus zeker raadzaam je na een ongeval, met of zonder blijvend letsel, te laten bijstaan door de juiste professionals. De experts van Letselschade.com en Ottenschot Letselschade zijn bereikbaar voor nader advies.


Liesbeth van Loij is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com