Gepubliceerd op 17 januari 2019

Tot nu ruim 1500 aanvragen voor tegemoetkoming Q-koorts

Tot eind vorig jaar hadden 1550 mensen bij de overheid een beroep gedaan op de tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. In antwoord op Tweede Kamervragen van de SP schrijft minister Bruins dat dat aantal niet hoger is dan verwacht. Tot het eind van deze maand kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Het kabinet maakte in september bekend dat Q-koortspatiënten en hun nabestaanden maximaal 15.000 euro kunnen krijgen. Dat bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als gebaar en als erkenning voor het opgelopen leed.

In 2017 deed de Nationale ombudsman al een beroep op het kabinet om een gebaar te maken. Nadat in 2006 op geitenbedrijven, vooral in Noord-Brabant Q-koorts was uitgebroken, liepen veel mensen de ziekte op. Zeker 95 mensen stierven er (waarschijnlijk) door.

Maximum bedrag

Het totale voor de tegemoetkoming beschikbare budget is 14,5 miljoen euro. SP-Kamerlid Van Gerven is bang dat er zoveel aanvragen zijn dat het bedrag per patiënt naar beneden wordt bijgesteld. Q-koortspatiënten noemden in september de 15.000 euro al veel te weinig.

De woordvoerder van de minister wil er niet op vooruitlopen hoe hoog het toe te kennen bedrag uiteindelijk zal zijn. Hij benadrukt dat het doen van een aanvraag niet betekent dat de tegemoetkoming ook wordt toegewezen en hij wijst erop dat vanaf het begin is gezegd dat 15.000 euro een maximum is. Het ministerie verwacht dat de bedragen in de zomer kunnen worden uitgekeerd.

Bron: NOS