Rechtbank verplicht verzekeraar mee te werken aan aankoop nieuwe kavel 

Door mr. Bianca Willemsen

In letselschadezaken bestaat vaak verschil van inzicht over welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en in hoeverre deze schade dan wordt vergoed. In onderstaande uitspraak stond de volgende vraag centraal: in hoeverre is de aansprakelijke verzekeraar gehouden financiële compensatie te bieden voor de noodzakelijke aanschaf of aanpassing van een woning?

Het geschil

In 2007 vindt een verkeersongeval plaats waarbij het slachtoffer blijvend letsel oploopt. De letselschadezaak loopt bij aansprakelijke verzekeraar Univé. De beperkingen van het slachtoffer zijn zo ernstig dat het noodzakelijk is te verhuizen naar een woning die is aangepast op zijn beperkingen. Op de huidige woningmarkt is geen bestaande bouw beschikbaar waarin de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd. Univé zou dan dus moeten uitwijken naar een onbebouwd kavel om hier een aangepast huis voor het slachtoffer te realiseren. De verzekeraar is hier niet toe bereid en beroept zich erop dat het onmogelijk is de concrete kosten van het bouwproject op voorhand in kaart te brengen. Een ‘blanco cheque’ aanbieden gaat de verzekeraar een stap te ver. In plaats daarvan stelt Univé voor een budget beschikbaar te stellen, waarmee het slachtoffer het dan zou moeten doen. Als het budget niet toereikend blijkt, is het aan cliënt om het project verder te financieren.

Uitspraak

De rechtbank oordeelt dat Univé ervoor moet zorgen dat het slachtoffer daadwerkelijk een passende of aanpasbare woning kan aanschaffen, door hiervoor een financiële vergoeding te verschaffen. Deze vergoeding moet dan ook passend zijn. Het feit dat op dit moment niet bekend is hoe hoog de kosten gaan uitvallen, is geen excuus. Voor de kostenbepaling kan Trivium Advies ingeschakeld worden en hiervan is in deze zaak ook al gebruik gemaakt. Trivium kan de kosten verder concretiseren naarmate de plannen zich verder uitbreiden. De rechtbank merkt hierbij op dat dit over het algemeen leidt tot een goede oplossing.

Aanpassingen

Het gebeurt vaker dat verzekeraars worden gehouden mee te werken aan een nieuwe woning al dan niet aanpassingen van de bestaande woning. Het doel is altijd om het slachtoffer voor zover mogelijk terug te brengen in de situatie van voor het ongeval. Bij blijvend letsel is het noodzakelijk dat het slachtoffer zijn of haar leven zo goed mogelijk kan blijven leiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te faciliteren in een aangepaste auto (automaat in plaats van schakelbak), aanpassingen in de badkamer (het plaatsen van handgrepen en verwijderen van drempels) etc.  Het is belangrijk om over de hoogte van deze kosten te overleggen met de verzekeraar alvorens dit soort aanpassingen te doen. Het denken in oplossingen is belangrijk en de belangenbehartiger speelt hierin een grote rol.

Link naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:4801

Bianca Willemsen is Expert bij Letselschade.com