Werkgever

Ook als werkgever kunt u schade verhalen!

Een praktijkvoorbeeld: een vaste medewerker zit, zonder dat u als werkgever daar schuld aan heeft, thuis vanwege het feit dat hij of zij niet – of minder – kan werken als gevolg van een ongeval. Veel werkgevers zijn niet bekend met de mogelijkheid om loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan voor een onderneming een aanzienlijke schadepost betekenen. Loonschade bestaat onder andere uit het netto doorbetaalde loon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen en bonussen en alle re-integratiekosten.

Letselschade.com heeft inmiddels voor een groot aantal werkgevers met succes loonschade verhaald op aansprakelijke partijen. Daarnaast zien we in de praktijk een groeiend aantal werkgevers dat er met nadruk voor kiest om medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen wanneer er (letsel)schade is ontstaan. Een goede ontwikkeling.

Wilt u meer weten? We maken graag een afspraak om de diensten van Letselschade.com nader toe te lichten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: