Onderzoek: vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade

Door mr. Sander de Groot, Letselschade.com

Impact Centre Erasmus gaat een onderzoek doen naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. Dit initiatief is opgestart door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), arbodienst ArdoSZ en Impact Centre Erasmus bij het lopende onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in verzuimtrajecten.

Lopend onderzoek vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigen
Er loopt al enkele jaren een onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen. Dit onderzoek is nog niet afgerond, maar voorlopig blijkt uit het onderzoek wel dat vervroegde inzet van een arbeidsdeskundige leidt tot meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Achtergrond onderzoek in letselschadetrajecten
De arbeidsdeskundige beroepsgroep heeft behoefte aan onderzoek naar de rol van de arbeidsdeskundige bij letselschade. Naast de doelgroep werknemers is ook de zzp’er toegevoegd aan dit onderzoek, gezien het feit dat er in Nederland inmiddels 1,24 miljoen zzp’ers zijn.

Zzp’ers
Er wordt verwacht dat de impact van vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige bij zzp’ers groter zou kunnen zijn dan bij ‘gewone’ werknemers met letselschade. Werknemers krijgen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplichte begeleiding die is gericht op arbeidsparticipatie.

Voor zzp’ers is dit niet het geval. Slechts 17% van deze groep heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanuit die verzekering krijg je wel begeleiding bij de re-integratie, 83% van deze groep krijgt dus geen enkele begeleiding.

Mijn verwachting is dat uit het onderzoek zal blijken dat vroegtijdige inzet bij een zzp’er met letselschade de kans op succesvolle re-integratie een stuk groter maakt.

Praktijk
Bij Letselschade.com zien wij in de praktijk zzp’ers vaak extra worstelen als ze letselschade hebben. Dit heeft vooral met financiën te maken. Omdat veel zzp’ers dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, ontvangen ze geen of minder inkomen als ze als gevolg van het opgelopen letsel niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken.

Daarnaast merken we dat zzp’ers bij de re-integratie vaak zo snel mogelijk weer volledig willen gaan werken, wat negatieve invloed kan hebben op het herstel. Als er dan een arbeidsdeskundige is die deze persoon begeleid en afspreekt dat de werkzaamheden geleidelijk weer kunnen worden opgebouwd, heeft dit positieve invloed op het herstel en uiteindelijk op het succes van de re-integratie. Van belang is dan natuurlijk wel dat tijdens dit proces de financiële stress wordt weggenomen, doordat de verzekeraar voldoende voorschotten overmaakt.

Aanpak onderzoek
Allereerst worden aan alle stakeholders, dus verzekeraars, belangenbehartigers en herstelgerichte dienstverleners om commitment gevraagd bij dit onderzoek. Zonder bereidheid om letselschadedossiers in te brengen heeft het onderzoek namelijk geen kans van slagen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zal een steekproef uit afgeronde letselschadedossiers zijn. Ik ga ervan uit dat er voldoende bereidheid zal zijn in de markt om mee te werken. Het is namelijk van groot belang meer kennis op te bouwen. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek, weten we beter of en wanneer een arbeidsdeskundige moet worden ingeschakeld tijdens de afwikkeling van een letselschade.


Sander de Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com