Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2019

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID: FORMELE WERKGEVER OF INLEENBEDRIJF?

Een uitzendbureau leent een uitzendkracht uit aan een ander bedrijf. Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden wordt hij het slachtoffer van een bedrijfsongeval, waarbij hij ernstig en blijvend letsel aan zijn arm oploopt.

Het slachtoffer stelt zijn formele werkgever, het uitzendbureau, aansprakelijk. Het bedrijf neemt geen standpunt in vanwege een ‘gebrek aan informatie’. De formele werkgever was namelijk niet op de hoogte van wat er precies bij het inleenbedrijf is gebeurd. Het letselschadeslachtoffer vindt dat hij aan zijn stelplicht heeft voldaan en start een deelgeschilprocedure om de aansprakelijkheid van de formele werkgever aan te tonen.

De Rechtbank Rotterdam staat dus voor de vraag of de formele werkgever aansprakelijk kan worden gehouden. In de uitspraak van 8 mei 2019 komt de rechtbank tot de conclusie dat dit het geval is.

Het feit dat de formele werkgever te weinig informatie had over het ongeval, dient volgens de rechtbank voor rekening en risico van die werkgever te komen. De formele werkgever dient dus de schade van het letselschadeslachtoffer te vergoeden.

Lees hier de volledige uitspraak