Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019

Werkgever aansprakelijk voor val werknemer supermarkt in privétijd?

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 mei 2019 wordt een werkgever aansprakelijk gehouden voor een val van een werkneemster in de supermarkt. De werkneemster was boodschappen aan het doen, toen zij bij de kassa uitgleed over een gladde vloer. Dit gebeurde volgens de supermarkt vlak na sluitingstijd. De werkneemster zou dus in haar privétijd zijn gevallen en niet tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden. Om die reden acht de supermarkt zich niet aansprakelijk voor de door haar opgelopen schade. In eerste aanleg bij de rechtbank werd dan ook gesproken over een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt echter anders. De supermarkt heeft onvoldoende onderzoek gedaan nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. De toedracht van het ongeval is daardoor onduidelijk gebleven, zodat onvoldoende vast is komen te staan dat het ongeval daadwerkelijk buiten de werktijd heeft plaatsgevonden. Om die reden ligt het risico van het ongeval bij de werkgever. De werkgever heeft niet aan de zorgplicht voldaan.

Hierbij treft u de link naar de uitspraak:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1266