Gepubliceerd op 18 april 2019

Minister acht nieuwe tuchtraad voor afhandeling letselschades overbodig

De roep om een onafhankelijke tuchtraad voor geschillen over de afhandeling van letselschades vindt nog geen gehoor bij minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. In antwoord op Kamervragen stelt hij dat er al een onafhankelijke tuchtraad bestaat: de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

Kamerleden Michel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) riepen op tot een onafhankelijke tuchtraad na een kritische uitzending van Radar. Het tv-programma constateerde dat verzekeraars zich in groten getale niet houden aan de eigen Gedragscode Behandeling Letselschade.

In zijn antwoord laat Dekker weten dat zo’n tuchtraad helemaal niet nodig is. “Er bestaat al een onafhankelijke tuchtraad. Dit is de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze raad beoordeelt of de verzekeraar zich behoorlijk jegens het slachtoffer heeft gedragen en betrekt daarbij onder meer de Gedragscode Behandeling Letselschade.”

Royement

Klachten kunnen bij die Tuchtraad terechtkomen via het Kifid, de Ombudsman Pensioenen of De Letselschade Raad. Ook kunnen consumenten rechtstreeks een klacht indienen als ze worden bijgestaan door een advocaat of andere belangenbehartiger. Dekker: “Als de Tuchtraad een klacht gegrond acht, adviseert hij het Verbond van Verzekeraars over de sanctie die de verzekeraar kan worden opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld een waarschuwing of een royement uit het Verbond van Verzekeraars zijn.”

Te vroeg voor sancties

Van Nispen en Kuiken pleitten ook voor sancties als verzekeraars reactietermijnen overschrijden of er verwijtbaar onderling niet uitkomen. Daarvoor vindt de bewindsman het nog te vroeg. Hij wil eerst onderzoek van de Universiteit Utrecht afwachten. Die instelling onderzoekt in opdracht van De Letselschade Raad en de minister de langlopende letselschadezaken. Dekker verwacht de resultaten daarvan voor de zomer.

Bron: AM:WEB