Letselschadebehandeling blijvend veranderd door corona?

Door drs. Joost Groot

 

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Iedereen hoopt dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar ‘hoe het was’. Ik denk wel dat het shockeffect van de voor velen toch plotselinge lockdown, ons opnieuw doet nadenken over hoe we werken en waarom we dat op die manier doen. Dit zal een permanente verandering teweegbrengen en kan een mogelijkheid zijn om uit deze situatie iets positiefs te halen.

In de afgelopen periode ontkwamen zelfs de meest vastgeroeste papieren tijgers niet aan het verkennen van de mogelijkheden van digitalisering. Het thuiswerken kwam wat moeizaam op gang, maar inmiddels heeft vrijwel iedereen de basics in de vingers. Dat biedt mogelijkheden tot verbetering van de behandeling van letselschades. Een simpel voorbeeld is het brengen van een bezoek.

Vooropgesteld dat persoonlijk contact van groot belang is, zeker een eerste bezoek. De persoon achter ‘het papier’ krijgt een gezicht en gaat leven door fysieke kennismaking. Dat zorgt voor een betere en meer empathische behandeling. Daarnaast kan de thuissituatie goed in kaart gebracht worden en geeft het slachtoffers het gevoel echt gehoord te worden.

Regelmatig komt het voor dat een zaak, zelfs na een soepele start, toch ergens vastloopt. Niet zelden ontstaat dit door ‘ruis’ op de lijn. Mensen begrijpen elkaar niet goed of interpreteren dingen verkeerd en communicatie raakt verstoord. Wat dan vaak helpt is om rustig met elkaar in gesprek te gaan. Een ’digitaal bezoek’ leent zich daar goed voor.

Partijen kennen elkaar al en het kost weinig tijd. In een gesprek van een half uur kunnen veel plooien worden gladgestreken. Zeker in meer complexe zaken is het een goed idee om regelmatiger dan eens per jaar om tafel te gaan. Daarnaast biedt het medewerkers in de binnendienst de mogelijkheid om, ook bij licht letsel, eens in gesprek te gaan met het slachtoffer. Dat zal aan beide kanten leiden tot meer begrip en een soepeler verloop van de zaak.

Naast het bezoek zijn er talloze digitale mogelijkheden die nog in het verschiet liggen en waarin hopelijk nu meer aandacht (en geld?) naar uit zal gaan. Bijvoorbeeld het werken met alle partijen in één gezamenlijk digitaal dossier, waarin het slachtoffer ook mee kan kijken, zou een grote stap zijn in het meer transparant maken van het proces.

 

Joost Groot is expert bij Letselschade.com