Komst van Rini Withagen
Vijftien jaar geleden, vijftien jaar na de oprichting van het bedrijf, kwam expert Rini Withagen Groot Expertisebureau als aandeelhouder en directeur versterken. Rini had zeventien jaar bij GAB Robins voor verzekeraars gewerkt, de laatste jaren als operationeel directeur. Hij was op dat moment voorzitter van het branchebestuur Personenschade van het NIVRE. Berth was blij met de komst van de ervaren Rini.

Rini Withagen: “Ik had Berth bij Takkenberg-Groot nauwelijks meegemaakt, want hij vertrok heel kort nadat ik er in 1989 was binnengekomen. Maar door de jaren heen hadden we elkaar redelijk goed leren kennen. Wat me aansprak, is dat het bij Groot Expertisebureau niet alleen maar om geld draaide, in tegenstelling tot een aantal andere bureaus, maar meer om de kwaliteit van de schaderegeling ten behoeve van de cliënt. Dat was een lijn die bij mij paste. Toen we een keer dezelfde cursus volgden, vroeg hij me tijdens het diner: ‘hoe vast zit jij bij GAB?’ Om voor slachtoffers te gaan opkomen, vond ik best een aantrekkelijk vooruitzicht, dus zijn we gaan praten. Op 1 december 2005 stapte ik over. Ik had sindsdien nóg meer eer van mijn werk, de voldoening om voor slachtoffers te werken was tien keer groter.”

Binnen het kantoor brak een gewenningsperiode aan. Daar waar Berth de nadruk legde op de cultuur en de sfeer, bracht Rini een zakelijke insteek binnen het bedrijf. Sommige collega’s bekeken hem met argusogen, ook vanwege zijn achtergrond aan de betalende kant. Gelukkig duurde dat niet lang en maakte Rini al snel deel uit van het DNA van Groot Expertisebureau.

Het Rekenbureau
Ook op een ander vlak zette Berth een grote stap. Samen met Andriessen Expertise, dat voor verzekeraars werkte, werd in 2008 Het Rekenbureau opgericht. “Audalet was op dat moment hét rekenmodel, maar het was log qua besluitvorming. Ik vond ook dat de nadruk meer aan kant van verzekeraars lag. Maar als je als slachtofferbureau een alternatief ontwikkelt, werk je alleen het toernooimodel in de hand. We wisten dat vooral een tweezijdig gedragen model concurrerend zou zijn. De branche zocht naar meer harmonie. Uitgerekend het uitrekenen kon neutraal gebeuren. Vanuit die gedachte hebben Rob en ik Het Rekenbureau opgericht.”

Ook al waren hun bedrijven in de letselschadepraktijk tegenpolen, ook Rob Andriessen stond volledig achter het samenwerkingsproject. “Het is zelfs veel meer geworden dan een rekenmodel,” aldus Andriessen. “Want waarom zou het tweezijdig werken ook niet op andere gebieden kunnen: medisch advies, mediation, noem maar op.” Het Rekenbureau ontwikkelde zich door tot de Bureaus. “Zeker de laatste jaren onder leiding van Francie Peters worden enorme stappen gezet.”

Letselschade.com
In 2013 nam Groot Expertisebureau de naam Letselschade.com aan. “Letselschade.com was al jaren de domeinnaam van onze website,” aldus Berth. “Door de naam van het kantoor hiermee in overeenstemming te brengen, werd onze vindbaarheid beter. Bovendien vond ik het ook een goede zaak dat de naam van het kantoor niet direct meer verwees naar mijn persoon en meer naar het collectief.” Rini: “Daarvóór was onze bekendheid er vooral bij bedrijven en doorverwijzers, zoals advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en tussenpersonen. We waren onvoldoende gericht op particulieren. Bij hen gaat bij ‘expertisebureau’ niet meteen een belletje rinkelen.”

Personeelsuitje rond het 25-jarig jubileum van Letselschade.com in 2015

Conjunctuur
Ondanks de vele initiatieven om in harmonie letselschades te regelen, is er de laatste jaren weer meer verharding ontstaan in de branche. Voor Berth kwam die trendbreuk niet als een verrassing. “Na iedere vooruitstrevende periode komt er weer een terugtrekkende beweging. Het is een logische, bijna conjuncturele beweging. Jammer is het wel natuurlijk. Bijvoorbeeld dat we het niet eens kunnen worden over een richtlijn Rekenrente, terwijl de praktijk daar erg mee geholpen zou zijn. Ook kan het zijn dat de PIV-staffel een keer stopt. En tien jaar later komt er misschien een betere regeling voor terug.”

Rini Withagen maakt zich zorgen over een wildgroei aan cowboys in de markt: “Er zijn veel belangenbehartigers gekomen die onvoldoende deskundig zijn en alleen over hun BGK willen praten. Daar hebben bonafide belangenbehartigers, verzekeraars en natuurlijk vooral slachtoffers veel last van.”

Masterclass voor studenten van de Erasmus Universiteit bij Letselschade.com

Er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen zichtbaar. “De opkomst van herstelgerichte dienstverlening is bij zware letsels een enorme stap voorwaarts,” aldus Rini. Berth noemt de verbeterde informatiepositie van slachtoffers, door het internet en de digitale dossiers. “Ja, cliënten zijn daardoor ook mondiger en kritischer geworden en ze stappen sneller over als iets ze niet zint. Degene die voortdurend kwaliteit levert, trekt dan uiteindelijk aan het langste eind.”

Plannen voor de toekomst
“Als je de situatie van nu vergelijkt met die van 30 jaar geleden, dan valt natuurlijk op hoeveel dingen er sindsdien zijn veranderd,” zegt Berth. “Maar je moet niet vergeten dat minstens zoveel dingen hetzelfde zijn gebleven. Vaak zijn dat de meest essentiële dingen. De manier van werken heeft zich ontwikkeld, maar het werk an sich is niet noemenswaardig veranderd. We helpen mensen na een ongeval er weer bovenop. Daar doen we dag in dag uit ons best voor.”

Zowel Berth als Rini zitten nog vol ambities en motivatie. “Het is niet zinvol om te ver vooruit te kijken,” zegt Berth. “Een volgende dertig jaar gaat me misschien niet lukken, maar voorlopig gaan we nog door.” “Er is nog geen intentie om te stoppen. Natuurlijk denken we na over hoe het in de toekomst gaat en investeren we veel in de jongere generaties, want zij gaan het straks wel van ons overnemen,” vult Rini aan. “Mede om die reden zijn we al jaren associate van de master Aansprakelijkheid & Verzekering van de Erasmus Universiteit Rotterdam.”

“De tijd vliegt als je het naar je zin hebt,” zegt Berth tot slot. “Dat is ook al zoiets dat nooit zal veranderen.”

Bron: Letselschade.nu