Letselschade bij kinderen de rekening met BEM-clausule 

Door mr. Bianca Willemsen

In een letselschadezaak waarbij het slachtoffer jonger is dan 18 jaar moeten de ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ontvangen van betalingen een rekening met BEM-clausule openen. Wat is dit precies en waarom is het nodig zo’n rekening te openen? Hoe kunt u dit doen en welke bescherming biedt een dergelijke clausule?

Wat is een BEM-clausule?

De afkorting BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Van een rekening met BEM-clausule kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld worden gehaald. Dit geldt zowel voor de minderjarige zelf als diens wettelijk vertegenwoordigers. De rekening met BEM-clausule wordt geopend ter bescherming van het kind. De clausule beschermt namelijk het vermogen van de minderjarige tot op het moment dat deze 18 jaar wordt. Vanaf dat moment wordt de clausule opgeheven en is het slachtoffer vrij in de besteding van het geld.

Waarom een rekening met BEM-clausule nodig is

Voordat de letselschadezaak wordt geregeld, verplicht de verzekeraar de ouders van een minderjarig kind om een rekening met BEM-clausule te openen. Door deze eis te stellen voorkomt de verzekeraar dat iemand anders dan het slachtoffer zomaar bij het geld kan. De schadevergoeding die bestemd is voor het slachtoffer, komt dan daadwerkelijk bij het slachtoffer terecht. In het verleden gebeurde het namelijk wel eens dat de schadevergoeding, bestemd voor het kind, door de ouders werd opgemaakt. Dat moet natuurlijk voorkomen worden.

Daarnaast is het zo dat de schade bij minderjarige slachtoffers veelal op de toekomst ziet. Het is om die reden dat het bedrag vast komt te staan tot het kind de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.

Uitzondering

Bij schadebedragen lager dan € 700,- is het niet nodig om een rekening met BEM-clausule te openen. Alle schadebedragen hoger dan € 700,- moeten wel veilig worden gesteld.

Hoe is de rekening te openen?

Het openen van een rekening met BEM-clausule is mogelijk bij de meeste banken. Het openen van zo’n rekening is gratis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw bank. In sommige gevallen is het nodig om schriftelijk toestemming te vragen aan de kantonrechter voor het plaatsen van een BEM-clausule. In dat geval stelt de bank vaak een formulier ter beschikking waarmee deze toestemming gevraagd kan worden bij de kantonrechter. Deze zal dit verzoek dan beoordelen.

Nadat de rekening is geopend krijgt u van de bank een bevestiging. Deze bevestiging moet u goed bewaren. De verzekeraar wil hiervan namelijk een afschrift ontvangen, voordat de slotbetaling wordt overgemaakt.

Toestemming vragen aan de kantonrechter

Voor het tussentijds opnemen van (een deel van) de schadevergoeding is wederom toestemming nodig van de kantonrechter. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de minderjarige een medische behandeling nodig heeft. In dat geval dienen de ouders een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. In dit verzoekschrift moet worden onderbouwd waarom de schadevergoeding (gedeeltelijk) vrijgegeven moet worden. De kantonrechter zal hierover vervolgens oordelen, waarbij getoetst wordt of het bedrag wel aan het kind zal toekomen.

Schriftelijk toestemming vragen aan de kantonrechter? Volg dit stappenplan. Verwezen wordt naar de website van De Rechtspraak.

 

Bianca Willemsen is Expert bij Letselschade.com