Hoe werkt de regeling voor slachtoffers van de schilderziekte

Door mr. Georgette Kuntz

Met ingang van 1 maart 2020 is de ‘Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE’ van kracht geworden. CSE is de wetenschappelijke benaming voor de schildersziekte, ook wel bekend als OPS (Organisch Psycho Syndroom). Via de regeling verstrekt de overheid een eenmalige tegemoetkoming aan een afgebakende groep slachtoffers. Het systeem is vergelijkbaar met de regeling die inmiddels al jaren geldt voor werknemers die met asbest hebben gewerkt. Letselschade.com heeft zeer veel ervaring in het behandelen van deze asbestzaken.

Schildersziekte

Schildersziekte uit zich in vele lichamelijke en geestelijke klachten, soms in zeer ernstige vorm. Werknemers die in de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw intensief (en vaak zonder bescherming) hebben gewerkt met verf, lijm of inkt kunnen daardoor onherstelbare schade van het centrale zenuwstelsel hebben opgelopen.

Asbestregeling

De regeling voor asbestslachtoffers geldt inmiddels ruim twintig jaar voor werknemers die tijdens hun werk met asbest hebben gewerkt en daardoor de ziekte mesothelioom hebben opgelopen. Deze ‘asbestkanker’ uit zich vaak pas decennia later en slachtoffers komen vaak te overlijden aan de gevolgen.

Pas na vele jaren is de oorspronkelijke regeling uitgebreid en ook gaan gelden voor slachtoffers die in de privésfeer ziek zijn geworden én is de regeling ook van kracht geworden voor werknemers die kunnen aantonen dat ze asbestose hebben opgelopen, de zogeheten stoflongziekte.

Tegemoetkoming

De overheid voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van ruim € 21.000,- aan de slachtoffers, als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De regeling bestaat naast het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Slachtoffers die meer schade hebben en waar sprake is van een aansprakelijke partij, kunnen hun (gehele) schade alsnog verhalen. Het voordeel van de regeling is dat het bedrag meestal vrij beschikbaar is. Een (soms jarenlang) traject van procedures hoeft niet te worden afgewacht.

Dubbel gevoel bij slachtoffers

Dit voelt voor de meeste slachtoffers toch als een stukje erkenning voor het leed dat hen is overkomen. Vaak is dat een heel dubbel gevoel overigens. Soms kan via de reguliere weg geen schadevergoeding worden verkregen omdat de (ex-)werkgever onvindbaar is, failliet is of simpelweg niet meer bestaat. Dan blijft het bij de tegemoetkoming vanuit de overheid.

In alle andere gevallen wordt de tegemoetkoming in de vorm van een voorschot uitgekeerd. Is er een aansprakelijke partij gevonden, dan wordt het voorschot terugbetaald en de schade via die weg vergoed.

Lang traject

Veel slachtoffers ervaren het traject van aansprakelijkstelling en vorderen van schadevergoeding echter als een dubbele lijdensweg. De procedures om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, kunnen erg lang duren en de uitkomst is (soms) ongewis.

Letselschade.com wil deze slachtoffers zoveel mogelijk ontzorgen door ze bij te staan in dit belastende traject.

Georgette Kuntz is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com