Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij door partijen zelf een oplossing wordt gezocht voor een conflict. Een onafhankelijke derde bemiddelt tijdens dit proces.

Bijna ieder conflict kent een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Helaas zien partijen zelf deze oplossing soms niet meer en worden dan in de greep van het conflict gehouden. De mediator (de onafhankelijke derde) heeft de taak om partijen te helpen bij het zoeken naar de oplossing van het geschil. Via Letselschade.com kunt u een mediator inschakelen.

Het doel van mediation is niet per definitie een oplossing te vinden waarover alle partijen 100% enthousiast zijn (dat zou mooi zijn, maar gebeurt niet vaak). Maar bestaat uit het komen tot een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Die oplossing moet op een acceptabele manier tegemoetkomen aan de belangen van beide partijen.

 

Wanneer is mediation aan de orde?

 • Als alle partijen de wil hebben om samen een oplossing voor het probleem te vinden;
 • Als er mogelijkheden bestaan voor een redelijke oplossing;
 • Als er sprake is van ‘ruis’ in de communicatie;
 • Als partijen te veel betrokken zijn bij de zaak om nog objectief te kunnen handelen;
 • Als alle partijen snel een einde willen maken aan het conflict.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Een informele en vertrouwelijke procedure;
 • Een actieve rol voor de partijen zelf;
 • Een snelle en (relatief) goedkope procedure;
 • Een neutrale en objectieve opstelling van de mediator;
 • Een hoge acceptatiegraad van de oplossing, doordat deze in een gezamenlijke procedure tot stand is gekomen;
 • Het voorkomen van de gang naar de rechter.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: