De Schadeverzekering Inzittenden.
Een goede optie naast de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer een slachtoffer betrokken is bij een auto-ongeluk waarvoor een andere partij aansprakelijk is, dan is het een logisch gevolg dat een aansprakelijkstelling wordt verstuurd naar de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat belangenbehartigers vragen of het slachtoffer een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) heeft afgesloten. Soms is het melden van de letselschadezaak bij deze verzekering meer doeltreffend dan bij de WA-verzekering van de wederpartij.

De verzekering van wederpartij: WA-verzekering

Als de wederpartij (deels) aansprakelijk is voor het auto-ongeluk zal het slachtoffer de letselschadezaak moeten melden bij de WA-verzekeraar van wederpartij. Het afsluiten van een WA-verzekering is verplicht om in een auto te mogen rijden. Zodra de aansprakelijkstelling is verstuurd naar de WA-verzekeraar zal deze de toedracht en schuldvraag gaan onderzoeken. Op basis van dit onderzoek wordt de aansprakelijkheid (deels) erkend of afgewezen.  Indien de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, dan komen alle kosten die het slachtoffer maakt ten gevolge van het ongeval, mits onderbouwd en redelijk, voor vergoeding in aanmerking. Wanneer de verzekeraar gedeeltelijk aansprakelijkheid erkent, dan wordt dat deel van de kosten vergoed.  Het onderzoek en de discussie daarover kan veel tijd vergen, waardoor de letselschadezaak wordt vertraagd.

De eigen verzekering: Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Naast de hierboven beschreven mogelijkheid bestaat een tweede optie: de letselschadezaak melden bij de SVI, als die afgesloten is door het slachtoffer.  Deze verzekeraar zal de letselschadezaak in behandeling nemen zonder de schuldvraag te onderzoeken. Dit zorgt vaak voor een snellere behandeling en eerdere uitkering van een schadevergoeding. Daarnaast zal deze verzekeraar de letselschadezaak ook in behandeling nemen als het slachtoffer zelf schuldig is aan het ongeval, waar de WA-verzekering van de wederpartij de aansprakelijkheid zal afwijzen.

Naast de bovengenoemde voordelen brengt het melden van een letselschadezaak op een SVI ook nadelen met zich mee. Omdat sprake is van een zelf afgesloten verzekering, is het slachtoffer gebonden aan de polisvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen een groot effect hebben op de schadevergoeding. Bepaalde schadeposten kunnen bijvoorbeeld zijn uitgesloten. Een voorbeeld is dat soms de vergoeding van verlies van arbeidsvermogen is gemaximeerd op 30%. Deze beperking bestaat niet wanneer de verzekeraar van de wederpartij de aansprakelijkheid volledig heeft erkend.

Het afsluiten van een SVI is zeker een goede toevoeging naast de WA-verzekering. Beide verzekeringen hebben voor- en nadelen. Voor de belangenbehartiger is het de taak om per letselschadezaak te beoordelen welke mogelijkheid het beste past bij de omstandigheden van het geval, om zo het slachtoffer op de beste manier bij te staan.