COVID-19 PROTOCOL
Versie 11 juni 2020

Inleiding

In vervolg op de versoepelde coronamaatregelen van 1 juni 2020 heeft ook Letselschade.com haar protocol aangepast.  Het protocol van Letselschade.com is als volgt.

De richtlijnen van het RIVM blijven uiteraard ten allen tijde  leidend. Voor iedereen geldt nog: blijf en werk zoveel mogelijk vanuit huis. Wij blijven ons beleid steeds aanpassen aan de actuele situatie.

Wij willen met dit beleid enerzijds zo goed mogelijk een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke maatschappelijke inzet om de gevolgen van het coronavirus te beperken en anderzijds zo veel mogelijk voortgang en kwaliteit behouden in de letselschadeafwikkeling.

Fysieke bezoeken vinden alleen plaats indien noodzakelijk. Zo niet, dan videobellen wij graag met u.

Bezoek | kantoor

Inmiddels worden er binnen onze branche alweer bezoekafspraken gemaakt. Met ingang van 1 juni zullen we (in beperkte mate) bezoek ontvangen op kantoor. Hiervoor wordt uitsluitend onze vergaderzaal beschikbaar gesteld. In deze ruimte mogen maximaal 4 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn die 1,5 meter uit elkaar dienen te zitten.

Kom niet naar kantoor als u last heeft van de volgende (lichte) klachten:

  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Lichte hoest
  • Verhoging
  • Plotseling geur en/of smaakverlies

Kom niet naar kantoor als een gezinslid, partner of huisgenoot last heeft van koorts en/of ernstige klachten. Het voorgaande geldt ook als je met anderen in contact bent geweest waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Hygiëne

Bij de entree van kantoor staat een hygiënezuil. Iedereen dient bij binnenkomst de handen te desinfecteren!

Bezoek aan huis

De basisafspraak blijft dat externe afspraken zo min mogelijk plaatsvinden. Telefonisch vergaderen of videobellen blijven de voorkeur hebben.

Bij elke bezoekafspraak wordt voorafgaand aan het bezoek een instructie meegezonden.