Buddy-systeem: Experts leren van elkaar bij Letselschade.co

Sinds het begin van 2020 werken de experts van Letselschade.com met een ‘buddy-systeem’. Daarbij worden collega-experts aan elkaar gekoppeld. Eens per twee weken overleggen zij over inhoudelijke vraagstukken binnen hun dossiers, maar bespreken ook dossieroverstijgende thema’s en dilemma’s. Elk halfjaar rouleren de buddy’s, waardoor een systeem ontstaat waarbij alle collega’s een keer aan elkaar gekoppeld zijn.

Inmiddels zijn de experts van Letselschade.com al een keer gewisseld van buddy. Liesbeth van Loij en Hélène Zabel zijn op dit moment buddy’s en bespreken wat hen dit tot nu toe bracht.

Liesbeth van Loij over het buddy-systeem

Wie ben je?

Ik ben sinds 1 november 2015 in dienst bij Letselschade.com. Ik ben in de functie van secretaresse begonnen. Sinds begin 2018 heb ik een eigen dossierbestand opgebouwd en ben toen ook begonnen aan de opleidingen om NIVRE Register-Expert te worden. Eind volgend jaar hoop ik dit traject af te ronden.

Hoe bevalt het buddysysteem?

Het buddy-systeem bij ons houdt in dat een ervaren expert samen met 1 of 2 junior-experts een koppel vormt. Op dit moment vorm ik een team met Marinda Krijgsman, die net haar NIVRE RE heeft behaald, en senior-expert Hélène Zabel. Om de twee weken komen wij met z’n drieën bij elkaar om zaken te bespreken waar we in vast lopen of advies nodig hebben. Sinds de laatste aangekondigde coronamaatregelen is dit bij elkaar komen wat lastig. Alle experts werken momenteel vanuit huis. Als ik een dossier wil bespreken met één van mijn buddy’s pak ik nu de telefoon. Ik vind het buddy-systeem erg fijn. Iedere letselschadezaak is anders en daardoor loop je iedere keer weer tegen nieuwe dingen aan. Het ene dossier is ook complexer dan het andere.

Als je bijvoorbeeld een cliënt hebt die onder bewind staat, in de schuldsanering zit, of midden in een scheiding is verwikkeld, heeft dat ook gevolgen voor de schade-uitkering. Omdat de senior-experts al veel meer zaken hebben behandeld dan ik, hebben zij ook veel meer ervaring in dergelijke zaken. De junior-experts daarentegen kunnen juist weer kritische vragen stellen. Bijvoorbeeld: waarom doen we bepaalde dingen op die manier? De frisse kijk van een junior-expert en de ervaring van een senior-expert maakt dat wij veel van elkaar kunnen leren.

Wat kan jij als junior-expert van Hélène leren en wat valt je op aan de werkwijze van Hélène?

Hélène heeft een hele rustige en kalme uitstraling. Ik denk dat cliënten na een intakegesprek met Hélène meteen het gevoel hebben dat zij in handen zijn van een vakbekwame en ervaren expert. Dat vind ik mooi om te zien en dat hoop ik ook uit te stralen naar mijn cliënten.

Hoe zie jij Hélène over 5 jaar?

Over 5 jaar werkt Hélène, dan 65 jaar, nog altijd met veel plezier bij Letselschade.com. De buddyteams wisselen één keer in de zoveel tijd maar voorlopig hoop ik de komende tijd nog veel van Hélène te leren.

Hélène Zabel over het buddy-systeem

Wie ben je?

Al sinds 2000 ben ik als expert werkzaam bij Letselschade.com, toen nog Groot Expertisebureau. Inmiddels ben ik als senior (of: grijze?) expert werkzaam, wat zeker niet betekent dat je dan alles weet. Het leuke van het vak is immers dat geen zaak hetzelfde is qua toedracht, gevolgen en persoonlijke omstandigheden. Dit betekent dat elke zaak ‘maatwerk’ vraagt, óók als het geen gecompliceerde zaak betreft.

Hoe bevalt het buddysysteem?

Het bevalt mij erg goed om ervaringen te delen en van elkaar te leren. In de huidige omstandigheden voornamelijk telefonisch of via teams/zoom. Het is heel leuk om met elkaar in gesprek te gaan over ‘hoe pak ik dit, in deze specifieke situatie’ aan? Vaak gaat het namelijk niet alleen over technische en juridische aspecten. Ons doel is om een afwikkeling tot stand te brengen die niet alleen conform de regeltjes klopt, maar ook cliënten het gevoel geeft recht gedaan te zijn. Dat vraagt de ene keer meer uitleg en ‘uithoudingsvermogen’ dan de andere. Hierin ben je als collega’s, jong of ervaren, gelijkwaardig en heeft het een toegevoegde, verfrissende, waarde om het eens van een andere kant te bekijken.

Wat kan jij als senior-expert van Liesbeth leren en wat valt je op aan de werkwijze van Liesbeth?

Wat ik mooi vind om te zien, en ook inspirerend, is de gedrevenheid en leergierigheid van Liesbeth om voor haar cliënten door het vuur te gaan. Ik hoop niet dat dit de indruk wekt dat ik dat niet (meer) zou doen, integendeel. Toch kan ik hiervan leren. Het helpt me namelijk om élke zaak zorgvuldig en correct op te pakken en niet in de valkuil van ‘ervaring’ te stappen. De andere kant is dat ik hoop, en ook wel denk, wat te kunnen toevoegen aan de kennis en aanpak van mijn jongere collega’s. Uiteindelijk hoef je niet álles altijd opnieuw uit te vinden.

Hoe zie jij Liesbeth over 5 jaar?

Over vijf jaar hoop ik nog steeds, nog wat grijzer, mijn steentje bij te kunnen dragen en zie ik Liesbeth als zeer betrokken, nog verder ontwikkelde, enthousiaste expert aan het werk.

Sanne Koops is Expert bij Letselschade.com