Betalen voor zaken? Bescherm het slachtoffer!

Door drs. Joost Groot

Of het is toegestaan om tussenpersonen voor het aanleveren van letselschadezaken te betalen, is een langlopende discussie. In principe stellen alle kwalitatieve belangenbehartigers al lange tijd dat van betalen voor dossiers en cliëntgegevens nooit sprake is geweest. Maar mag er wel betaald worden als er een daadwerkelijke dienst of inspanning wordt geleverd? De discussie is de laatste tijd weer opgelaaid. Letselschade.com stelt zichzelf op het punt dat betalen voor het verwerven van dossiers een onwenselijke praktijk is, die zo snel mogelijk een halt toegeroepen moet worden.

Het NLE heeft onlangs unaniem afstand genomen van het betalen voor dossiers als middel om nieuwe zaken te verwerven. De aangesloten kantoren, waaronder Letselschade.com, willen zich daarmee ook nadrukkelijk distantiëren van de ‘cowboys’ die in de markt actief zijn. Dit soort bureaus kopen vaak wel zaken.

Daardoor ontstaat een probleem: hoe bescherm je een slachtoffers wiens gegevens zijn verkocht? Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat het slachtoffer altijd bij een keurmerkkantoor terechtkomt? De makkelijkste manier is waarschijnlijk een weg van de lange adem, namelijk een wettelijk verbod. Daar wordt door onder meer SP-kamerlid Van Nispen voor gestreden, maar er is op korte termijn nog geen zicht op nieuwe wetgeving.

In het verlengde van dit streven ligt de ambitie om van schade-expert een wettelijk beschermd beroep te maken. Hierdoor zouden een hoop dubieuze belangenbehartigers van de markt geweerd kunnen worden. Uiteraard is ook wettelijke bescherming geen 100% garantie. In elke beroepsgroep – hoe gereguleerd ook – lopen meer en minder goede concullega’s rond. Het doel moet echter wel zijn om binnen de schade-expertise het minimumniveau zo hoog mogelijk te stellen.

Het NIVRE stuurde in dit kader een brief aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, met het verzoek de 1-op-2-eis vanuit De Letselschaderaad te verzwaren naar een 1-op-1-eis. Daarnaast zouden ook kantoren zich aan het NIVRE moeten gaan verbinden. Het voordeel hiervan is dat iedereen die een letselschade behandelt, is onderworpen aan het tuchtrecht. Daarmee is het belang van het slachtoffer, de consument in dezen, veel beter geborgd. Echter, zo lang dit niet wettelijk wordt verplicht door de beroepsgroep te beschermen, zullen de ‘cowboys’ zich zonder enige consequentie niet confirmeren aan richtlijnen of tuchtrecht. Al te veel slachtoffers zijn door dit soort belangenbehartigers dubbel gedupeerd. Laten we hopen dat de geluiden uit de markt eindelijk gehoor vinden in Den Haag…

 

Joost Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com